วัดปากน้ำโจ้โล้

โบสถ์สีทอง วัดปากน้ำโจ้โล้ ตั้งอยู่ อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ชมพระอุโบสถหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ทาสีทองทั้งหลัง

ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือหรือนอกตัวอุโบสถ ที่งดงามตระการตาเป็นอย่างมาก ภายนอกวัดมีเรือโบราณในสมัยก่อนที่อยู่ในยุค สมเด็จพระจ้าตากสิน โชว์ไว้อีกด้วย นอกจากนี้ภายในอุโบสถยังสามารถลอดใต้ฐานพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกด้วย  

แต่เดิม วัดปากน้ำโจ้โล้เป็นสำนักสงฆ์ ในอดีตบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของทัพพม่า ซึ่งยกทัพบกทัพเรือไปปะทะกับกองทัพ สมเด็จพระเจ้าตากสินต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีชัยจึงโปรดฯ ให้สร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ ปัจจุบันได้มีการสร้าง อุโบสถหลังใหม่เป็นสีทองทั้งหลัง

ประวัติ วัดปากน้ำโจ้โล้

วัดปากน้ำโจ้โล้

วัดปากน้ำโจ้โล้ก็คือ “วัดปากน้ำ” ที่อยู่ในบริเวณปากน้ำโจ้โล้ จึงมักจะถูกเรียกรวมกับชื่อสถานที่ตั้ง กลายเป็น วัดปากน้ำโจ้โล้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องของความสวยงามของโบสถ์สีทองหนึ่งเดียวในไทย โบสถ์สีเหลืองเปล่งประกายทองอร่ามทั้งหลัง เป็นความวิจิตรบรรจงของช่างศิลป์ ที่วาดวางลวดลายอ่อนช้อยแบบไทยๆ ตกแต่งประดับประดาไว้ได้อย่างงดงาม นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังมีจุดให้ลอดใต้ฐานพระประธาน เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

วัดปากน้ำโจ้โล้ตั้งอยู่ในอำเภอบางคล้า ริมฝั่งทางทิศตะวันออกของลำน้ำบางปะกง และติดริมถนน (ตรงข้ามโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้) หาง่าย มองเห็นได้เด่นชัด วัดอยู่ในช่วงคุ้งน้ำ ที่คลองท่าลาดไหลมาเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกง ซึ่งจุดนี้ยังอยู่ใกล้กับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วย มองเห็นกันได้อย่างชัดเจนตรงบริเวณท่าน้ำของวัด

วัดปากน้ำโจ้โล้เดิมเคยเป็นสำนักสงฆ์ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าในปี พ.ศ.ใด คาดว่าเป็นช่วงปี พ.ศ.2309 หรือก่อนกรุงศรีอยุธยาแตก ขณะนั้นพระยาวชิรปราการ หรือพระยาตาก เห็นว่าอยุธยาไม่อาจต้านทานทัพพม่าไว้ได้

จึงได้ตีฝ่าวงล้อมพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยา มาทางแถบภาคตะวันออก เพื่อรวบรวมไพร่พลกลับไปตีเมืองคืน โดยเดินทางผ่านมาทางจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา เพื่อไปยังจังหวัดปราจีนบุรี ขณะนั้นเอง ได้เกิดปะทะกับกองทัพพม่า ซึ่งตั้งฐานทัพอยู่บริเวณปากแม่น้ำ ในที่สุดกองทัพพระยาตากได้ต่อสู้กับพม่า จนได้รับชัยชนะ

สาระความรู้

คำว่า “โจ้โล้” กล่าวกันว่า มาจากคำจีนแต้จิ๋ว คำว่า “จ้อโล้” ที่แปลว่าปลากระพงขาว เพราะบริเวณท่าน้ำของวัดมีปลากระพงขาวชุกชุมกว่าที่อื่น ต่อมาเพี้ยนมาเป็นคำว่า “โจ้โล้” ส่วนอีกตำนานหนึ่งกล่าวว่า เพี้ยนกันมาจากคำว่า “เจ้าโล้” ที่เล่ากันว่าในขณะที่ปากน้ำแห่งนี้ เคยเป็นบริเวณที่ตั้งของทัพพม่า

เมื่อทัพพระเจ้าตากสินทรงผ่านมา ด้วยกำลังคนที่น้อยกว่าจึงทรงวางแผนโจมตีพม่า โดยโล้เรือมาตามลำน้ำให้ทหารพม่าตายใจว่าทรงมาเพียงลำพัง แล้วให้ทหารของพระองค์คอยโอบล้อม ซุ่มโจมตีจนได้ชัยชนะ ทรงสร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ และเรียกบริเวณนี้ว่า เจ้าโล้ (หมายถึงที่ที่พระเจ้าตากโล้เรือมา) และต่อมาเพี้ยนเสียงกลายเป็น โจ้โล้

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : วัดอโศการาม
วัดท่าไม้
วัดพราหม์มณี
วัดบางพลีใหญ่ใน
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
วัดเชียงทอง
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
วัดยานนาวา
วัดพระธรรมกาย
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
วัดร่องขุ่น
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วิหารเทพวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Author: admin