วัดถ้ำผาแด่น

วัดถ้ำผาแด่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานบ้านดงน้อยตำบลดงมะไฟอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ห่างจากจังหวัด 17 กม. สถานที่ที่ไม่ได้รับของสกลนครสวยงามด้วยการแกะสลักหินที่มีศิลปะที่ไม่ซ้ำใครสวย, สวยงาม, ถ่ายทอดเรื่องราวของประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร มีหลายร้อยปี

โดยใช้ชื่อของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 สภาพธรรมชาติต้นไม้ร่มรื่นและก้อนหินขนาดใหญ่เหมาะสำหรับการสวดมนต์ซึ่งในอดีตมีพระพุทธรูปหลายสายวิปัสสนามาฝึกปฏิบัติทางพุทธศาสนาเช่นหลวงปู่มันปุริทัตมาที่วัด . และในปีพ. ศ. 2550 นายปกรณ์กนกวิโรจน์เจ้าอาวาส

ปัจจุบันได้พัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ธรรมะและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดึงดูดธรรมะเพื่อดึงดูดผู้คนและวัยรุ่นจำนวนมากเข้ามาในวัดวัดตั้งอยู่บนภูเขาสูง ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นด้วยพื้นที่เพื่อให้สามารถชมทิวทัศน์และถ่ายรูปบริเวณผาแดงศาลาสามารถมองเห็นเมืองสกลนครและทะเลสาบหนอง มันสามารถเป็น 180 องศา

Tham Pha Daen Temple วัดถ้ำผาแด่น

วัดถ้ำผาแด่น

Tham Pha Daen Temple is located on the Phu Phan mountain range, Ban Dong Noi, Dong Mafai Subdistrict, Mueang District, Sakon Nakhon Province. It is 17 km away from the province.

Sakon Nakhon’s Missed Places Beautiful with stone carvings with unique fine art Beautiful, beautiful, conveying the story of Buddha history as another old temple in Sakon Nakhon province. There are hundreds of years.

By the name of the National Bureau of Buddhism since the year 2483, natural conditions, shady trees And large rocks Suitable for prayer

Which in the past had Buddha Many Vipassana lines come to practice Buddhist practices such as Luang Pu Man Puritat to come to the temple.

And during the year 2007, the current teacher, Pakorn Kanotwiro, abbot Have come to develop the temple to be a Dharma place and develop as a Dharma tourist attraction to draw people

And more adolescents entering the temple The temple is located on a high mountain.

In the midst of shady nature With an area To be able to watch the scenery and take pictures The Pha Daeng Sala area overlooks the city of Sakon Nakhon and Nong Lake. It can be 180 degrees.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : วัดพระบาทน้ำพุ
วัดไผ่เงินโชตนาราม
วัดอโศการาม
วัดท่าไม้
วัดพราหม์มณี
วัดบางพลีใหญ่ใน
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
วัดเชียงทอง
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
วัดยานนาวา
วัดพระธรรมกาย
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
วัดร่องขุ่น
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วิหารเทพวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Author: admin