วัดป่าสว่างบุญ

วัดป่าสว่างบุญ จังหวัดสระบุรี วัดนี้ไม่เพียงมีชื่อเสียงในด้านความเงียบสงบเท่านั้น ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องฝึกฝนความงามของสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชื่อเสียงโด่งดังไปไกล ความงามอันโดดเด่นของวัดนี้อยู่ที่ยอดเขาพระมหาเจดีย์ 500 “พระมหารัตนโลห์, เจดีย์ศรี, โพธิสัตว์สว่างสว่างบุญ”

ซึ่งรวมถึง “ประธานาธิบดีแห่งเจดีย์ใหญ่” อยู่ตรงกลางและมีเจดีย์เล็ก ๆ สร้างขึ้นรอบ ๆ เจดีย์เป็นปูนปั้นทองคำ ข้างในกระจกทับทิมและนำพระบรมสารีริกธาตุจากเนปาลอินเดียและศรีลังกามาเติมให้เต็ม 500 เจดีย์มหาเจดีย์รวมถึงพระธาตุและวัตถุมงคลของสิ่งมีค่านอกจากนี้ยังมีเจดีย์ของประธานาธิบดี

ที่ตั้ง : หมู่ 7 บ้านคลองไผ่ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
การเดินทาง : ใช้เส้นทาง สระบุรี-นครนายก จาก อ.แก่งคอย ไปประมาณ 15 กิโลเมตร พอถึงตำบลชะอม เลี้ยวซ้ายไปเส้นทางเที่ยวน้ำตกโกรกอีดก ตรง เข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร วัดตั้งอยู่ทางขวามือ มีป้ายบอกชัดเจน

Wat Pa Sawang Bun วัดป่าสว่างบุญ

วัดป่าสว่างบุญ

Wat Pa Sawang Bun, Saraburi Province. This temple is not only famous for its tranquility. Causing a lot of people to practice The outstanding architectural beauty is another one that has made it famous too far. The outstanding beauty of this temple is at Phra Maha Chedi 500 Peak. “Phra Maha Rattana Loh, Chedi Sri, Bodhisatta Sawang Bun,”

which includes “The President of the Great Chedi” is in the middle and there is a small pagoda built around each other. The pagoda is all gold-plated stucco. Inside the ruby ​​mirror And brought the relics from Nepal, India and Sri Lanka to fill the 500 Maha Chedi Pagoda, including the relics And sacred objects of valuable things are also placed in the president’s pagoda.

Location: Moo 7, Ban Khlong Phai, Cha-Am Sub-district, Kaeng Khoi District, Saraburi Province
Travel: Take the Saraburi – Nakhon Nayok route from Kaeng Khoi District for about 15 kilometers. Turn left to the route to Krok I Dok Waterfall, go straight for about 4 kilometers. The temple is on the right With a clear sign

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : วัดพระบาทน้ำพุ
วัดไผ่เงินโชตนาราม
วัดอโศการาม
วัดท่าไม้
วัดพราหม์มณี
วัดบางพลีใหญ่ใน
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
วัดเชียงทอง
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
วัดยานนาวา
วัดพระธรรมกาย
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
วัดร่องขุ่น
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วิหารเทพวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Author: admin