วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร “อยุธยาวัดนี้สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำบุญกุศลเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เปลี่ยนมาเป็นวังที่พระราชวังบางปะอิน

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของคริสตจักรตะวันตกศิลปะกอธิคประดิษฐาน “พระพุทธเจ้านฤมลธรรมสพัต” เป็นแบบที่ออกแบบโดยพระวรวงศ์องค์ท่านประดิษฐประดิษฐ์ประดิษฐวรวรกานต์

โดยมีลักษณะที่ผสมผสานศิลปะดั้งเดิมและศิลปะตะวันตกเข้าด้วยกันซึ่งมีลักษณะคล้ายพุทธ ฐานของฐาน Chukchi ดูเหมือนกากบาทเหมือนคริสตจักรและผนังโบสถ์ด้านหน้าของพระพุทธรูปเป็นรูปของรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ตกแต่งด้วยกระจกสีดูสวยงามมาก

ที่ตั้ง : เกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
การเดินทาง : ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้คนละฝั่งกับพระราชวังบางปะอิน มาจากกรุงเทพฯ ตามถนนพหลโยธิน จะมีทางแยกซ้ายบริเวณกิโลเมตรที่ 35 ไปพระราชวังบางปะอินเป็นระยะทางอีก 7 กิโลเมตร

Wat Niwet Thammaprawat Ratchaworawihan วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

Wat Niwet Thammaprawat Ratchaworawihan “Ayutthaya, this temple was built by King Chulalongkorn. To use as a place to perform the royal charity when His Majesty the King converted to the royal palace at Bang Pa-In Palace

By His Majesty the King To create a imitation of a western church, a Gothic art, enshrined “The Buddha Narumol Thammaphasat” is a royal design designed by Phra Vorawong Lord Buddha Praditworakan

By the characteristics that combine traditional art And Western art together Which has a buddhist-like appearance. In addition, the base of the Chukchi base looks like a church-like cross. And the church wall in front of the Buddha image Is the image of the reign of King Rama V, decorated with stained glass Look very beautiful

Location: Middle Island, Chao Phraya River Opposite Bang Pa-In Palace, Ban Len Subdistrict, Bang Pa-in District Ayutthaya
Travel: Located on the island of Chao Phraya River on the south side, opposite to Bang Pa-In Palace. Come from Bangkok Along Phaholyothin Road There will be a junction on the left at Km 35 to the Bang Pa-In Palace for a further 7 kilometers.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : วัดพระบาทน้ำพุ
วัดไผ่เงินโชตนาราม
วัดอโศการาม
วัดท่าไม้
วัดพราหม์มณี
วัดบางพลีใหญ่ใน
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
วัดเชียงทอง
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
วัดยานนาวา
วัดพระธรรมกาย
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
วัดร่องขุ่น
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วิหารเทพวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Author: admin