วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส

วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส ในภาคเหนือด้วยกันเพิ่งมีโอกาสไปเยี่ยมชมวัดพระพุทธบาทสุทธาวัฒน์ซึ่งชื่อเดิมคือวัดเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์หรือชาวบ้านเรียกกันว่าพระพุทธบาทภูผาแดงวัดนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงของแจ้ห่ม ลำปาง, วัดพระพุทธบาทสุทธิสุทธ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง

การเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาเราใช้รถสี่ล้อเพื่อขึ้นไป ค่าตั๋วคนละ 100 บาทรวมค่ารถไป – กลับ ตั๋วสามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับร้านกาแฟในราคา 5 บาท ตั๋วจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ใบ ค่าทัวร์ 80 บาท ตั๋ว 1 ใบและค่าบริการหรือค่าชดเชยสำหรับเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือ 20 บาทสำหรับล่าสัตว์พื้นที่อีก 1 คนสามารถขึ้นไปชมความงามของวัดได้โดยไม่ต้องกังวล

เกี่ยวกับเวลาด้วยรถที่วิ่งขึ้นและลงตลอดทั้งวันหรือถ้าใครที่โหดร้ายสามารถเดินได้ไกลถึง 3.5 กิโลเมตร ลานจอดรถชั้น 2 เดินทางด้วยเท้าอีก 300 เมตรแล้วเดินขึ้นบันไดไปจนถึงยอดเขาอีก 500 เมตร แต่ควรใช้รถสี่ล้อ เพราะคนขับจะชำนาญและประหยัดเวลาได้มากเก็บความเหนื่อยล้าไว้เมื่อเดินขึ้นเขา

เนื่องจากการเดินทางไม่สามารถใช้ยานพาหนะที่เดินขึ้นและเหนื่อยมากรับประกันเหงื่อทุกคนที่สำคัญอย่าลืมซื้อน้ำเพิ่ม เนื่องจากข้างต้นไม่มีน้ำดื่มหรือขายระหว่างทางขึ้นไปบนยอดเขานั่นคือจุดชมวิว และที่นั่งเพื่อพักผ่อนเป็นระยะ

Wat Phra Phutthabat Sutthawat วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส

วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส

In the north together Just had the opportunity to visit Wat Phra Phutthabat Sutthawat Which the original name is Chaloem Phra Kiat Temple, Phra Chomklao Rachanusorn Or the villagers call it Phra Phutthabat Pu Pha Daeng Temple This temple is located on the high mountain of Chae Hom, Lampang, Wat Phra Phutthabat Sutthawat.

Travel information

Traveling up to the top of this mountain, we used the four-wheeled car to go up. The ticket cost is 100 baht per person, including a round-trip car fee. Tickets can be used as a discount for a coffee shop at a price of 5 baht. The ticket will be divided into 2 tickets.

The tour fee is 80 baht. 1 ticket and service fee or compensation for entering the wildlife sanctuary. Or 20 baht for hunting area, another 1 can go up to see the beauty of the temple without worrying about time With a car going up and down throughout the day, or if anyone who is cruel,

can walk up to 3.5 kilometers distance to the 2nd floor parking lot Travel by foot for another 300 meters and continue with the stairway up to the top of the hill for another 500 meters, but it is better to use a four-wheeled car. Because the driver will specialize And save a lot of time Keep the strength to be tired when walking up the mountain.

Because traveling cannot use vehicles Walked up and was very tired Guaranteed to sweat everyone Importantly, don’t forget to buy more water. Because the above does not have any water or drinks sold On the way up to the top of the hill there is a viewpoint. And seats to rest periodically

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : วัดพระบาทน้ำพุ
วัดไผ่เงินโชตนาราม
วัดอโศการาม
วัดท่าไม้
วัดพราหม์มณี
วัดบางพลีใหญ่ใน
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
วัดเชียงทอง
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
วัดยานนาวา
วัดพระธรรมกาย
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
วัดร่องขุ่น
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วิหารเทพวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Author: admin