วัดไร่ขิง

วัดไร่ขิง วัดพระหลวงตั้งอยู่ที่แม่น้ำท่าจีนหรือที่เรียกว่าแม่น้ำนครชัยศรีตำบลไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม ภายใต้คณะสงฆ์ Mahanikai สร้างขึ้นโดย “สมเด็จพระพุทธาจารย์จันทร์ (ภู)”

มีหลวงพ่อวัดไร่ขิงซึ่งเป็นรูปปั้นของพระพุทธเจ้าในท่าของพระพุทธเจ้า ชาวนครปฐมให้ความเคารพในช่วงวันที่ 13 ถึงค่ำเดือน 3 และ 5 ในช่วงเทศกาลตรุษจีนทุกปีจะมีงานสักการะบูชาปิดทองที่หลวงพ่อวัดไร่ขิงทั้งปี ซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่ของชาวนครปฐมเดิมชื่อวัดราชต่อมาเขาได้ยกสถานะให้เป็นพระอารามในรูปแบบทั่วไปเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2533

วัดไร่ขิง พระอารามหลวงหรือวัดมงคลจินดารามตั้งอยู่ในเขตสามพราน 32 กม. จากกรุงเทพฯ มีทางเข้า 3 ทางคือสี่แยกหน้าสถานีตำรวจภูธรโพธิ์แก้ว สี่แยกหน้าสวนสามพรานและพุทธมณฑลสาย 5 แยกวัดไร่ขิงวัดราชสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2334 โดยสมเด็จพระพุฒาภรณ์ (พุก) เรียกชื่อวัดตามชื่ออำเภอเมื่อเสร็จแล้วได้นำพระพุทธรูปจากวัดศาลา

ปูนจะนำไปประดิษฐานที่วัดไร่ขิงทุกวันนี้ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อวัดไร่ขิงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 4 นิ้วสูง 2 นิ้วสูง 4 นิ้ว 16 นิ้วเศษพุทธลักษณะของเชียงแสน สมมติว่าเขาเป็นคนไทยล้านนาและล้านช้างช่าง และถูกนำขึ้นที่วัดศาลาปูนวัดไร่ขิงสมเด็จสมเด็จพระมหาสมณสาส์นพระราชวชิรญาณโรโรรสพระราชทานนามมงคลมงคลชินดาราม (ไร่ขิง) แต่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดศักดิ์สิทธิ์ จนกระทั่งนามสกุลของวัดไร่ขิง

วัดไร่ขิงพระอารามหลวงเป็นวัดที่ชาวพุทธรู้จัก ยอดนิยมในการบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงทุกวันอาทิตย์จะมีตลาดขายอาหารและผลไม้ขายหน้าวัด และที่ริมแม่น้ำหน้าโบสถ์มีชาวสวนพายไปขายผักและผลไม้ และตามแม่น้ำที่อยู่ด้านหน้าของโบสถ์แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีปลาอาศัยอยู่หลายพันแห่งในเกาะ Pangasius

นักท่องเที่ยวสามารถซื้อขนมปังมาเลี้ยงปลาได้ และยังมีก๋วยเตี๋ยวเรือ (หมู) ขายให้อร่อยทุกวันนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์โบราณ รวบรวมโบราณวัตถุเช่นเครื่องถ้วยชามหนังสือเก่า ๆ ที่ชาวบ้านนำมาจัดแสดงวัด มีบ้านดินใน Inthanat

ซึ่งสร้างขึ้นจากดินซึ่งอยู่ในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้า มีบ่อปลาคาร์พสำหรับผู้ที่มาทำบุญกินนมพร้อมขวดหนึ่งขวด มีจุดพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม และในวันที่ 13 ของเย็นถึงเดือนจันทรคติที่สามของวันที่ 5 ของทุกปีวัดไร่ขิงจะจัดพิธีนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง มีงานแสดงสินค้าและความบันเทิงมากมาย

Rai-Khing Temple วัดไร่ขิง

วัดไร่ขิง

Rai Khing Temple The Phra Luang Temple is located at the Tha Chin River or called Nakhon Chai Si River, Rai Khing Subdistrict, Sam Phran District, Nakhon Pathom Province. Under the Mahanikai clergy, created by “Somdet Phra Phutthawat Chan (Phuk)”, there is Luang Pho Wat Rai Khing,

which is a statue of Buddha in the posture of Buddha. That Nakhon Pathom people respect During the 13th day of the evening to the 3rd lunar month 5 and during the Chinese New Year festival every year, there will be a gilded worship festival at Luang Pho Wat Rai Khing for the year.

Which is the big event of Nakhon Pathom people Formerly a Rat temple Subsequently, he raised the status to become a royal monastery of the common type on 10 July 1990.

Rai Khing Temple, Phra Aam Luang or Wat Mongkhon Chindaram Is located in Sam Phran District, 32 km from Bangkok. There are 3 entrances, which are the intersection in front of Pho Keaw Police Station. Intersection in front of Sampran Park And Phutthamonthon Sai 5 intersection,

Wat Rai Khing, Wat Rat, built in 1791 by Somdej Phra Phutthachan (Phuk), called the temple name by the name of the district When finished Has brought the Buddha image from Wat Sala Poon to be enshrined at Wat Rai Khing Nowadays,

villagers call it Luang Pho Wat Rai Khing Is a Buddha image of Mara Mara, lap 4 inches wide, 2 inches tall, 4 inches high, 16 inches, Buddhist fragments, characteristic of Chiang Saen period Assumed that he was a Thai Lanna and million elephant craftsman.

And was brought up at Sala Poon Temple, Rai Khing Temple, Somdej Phra Maha Saman, Phra Wachirayanayarorot Royal name given Mongkhon Chindaram Temple (Rai Khing), but the villagers call each other full of the sacred temples. Until the last name of Wat Rai Khing

Rai Khing Temple, Phra Aram Luang is a temple known by Buddhists. Always popular in worshiping Luang Por Wat Rai Khing Every Sunday there is a food market and fruit selling in front of the temple. And at the riverfront, in front of the church, there will be gardeners paddling to sell vegetables and fruits.

And along the river in front of this church is a shady sanctuary, with thousands of Pangasius fish living Tourists can buy bread to feed fish. And also have a delicious boat noodle (pork) sold every day There is also an antique museum. Collect antiques, such as crockery, old books, which the villagers bring to display temples.

There is a clay house in Inthanat, which is built from clay which is within the story of the Buddha’s history. There is a carp pond for those who come to make merit, feeding with a bottle of milk. There are beautiful recreational spots.

And during the 13th day of the evening to the third lunar month of the 5th of every year, the Rai Khing Temple will organize a worship ceremony for Luang Por Wat Rai Khing. There are many fairs and entertainments.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : วัดพระบาทน้ำพุ
วัดไผ่เงินโชตนาราม
วัดอโศการาม
วัดท่าไม้
วัดพราหม์มณี
วัดบางพลีใหญ่ใน
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
วัดเชียงทอง
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
วัดยานนาวา
วัดพระธรรมกาย
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
วัดร่องขุ่น
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วิหารเทพวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Author: admin