วัดจุฬามณี

วัดจุฬามณี อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม – บางแพ) กม. ๓––๓๕, ตำบลบางช้างเป็นวัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวาพร้อมกับคลองผาโลกวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา

ในตอนท้ายของรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสันนิษฐานว่าท้าวแก้วแพ (น้อย) ตลาดนายบางช้างจุดเริ่มต้นของราชวงศ์บางช้างถูกสร้างขึ้น พื้นที่ด้านหลังวัดดั้งเดิมคือที่ของคุณนาคุน (กษัตริย์อัมรินทร์, รามาธิบดี, รัชกาลที่ 1) และคุณบุญรอด (สมเด็จพระศรีสุริโย Tramat สมเด็จพระราชินีในรัชสมัยของรัชกาลที่สอง)

สามสิ่งในวัดซึ่งเป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนวัดนี้ ได้แก่

  1. สังขละูไม่สลายจากหลวงพ่อเฒ่าเนียงโกวิทอดีตเจ้าอาวาส
  2. ห้องโถงวัด, ระเบียงหินอ่อนที่สวยงามตัวโบสถ์มีความกว้าง 40 เมตรยาว 80 เมตรมีหินหยกสีเขียวจากการาจี ประเทศปากีสถานภายใต้พระพุทธรูปสูงบนฐานหน้าต่างด้านนอกที่มีความรักกับการฝังมุกเป็นตราประทับของตราประทับรอยัล จากรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบันชื่อของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและราชวงศ์รวมถึงภาพการตกแต่งต่าง ๆ นอกจากนี้ผนังรอบวัดยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและเรื่องราวนิทานที่ซับซ้อน ทักษะของจิตรกร Nittaya Sakcharoen ซึ่งใช้เวลา 6 ปีในการวาด
  3. พ่อท้าวเวสสุวัณหรือท้าวเวสสุวัณตามความเชื่อของพุทธศาสนาที่มี 4 ภาค ได้แก่ ความปรารถนา
  • ร้านขายขนมทองม้วนสูตรโบราณที่สืบทอดกรรมวิธีดั้งเดิมตั้งอยู่ที่ปากทางเข้าวัด

Chulamani Temple วัดจุฬามณี

วัดจุฬามณี

Chulamani Temple, Amphawa District, Samut Songkhram Province Located on Highway 325 (Samut Songkhram – Bang Phae), Km. 34–35, Bang Chang Subdistrict is an ancient temple along the banks of the Amphawa Canal along with the Pha Lok Canal This temple was built during the Ayutthaya period.

At the end of the reign of King Phra Thong Prasat, it was assumed that Thao Kaewphae (Noi), Mr. Bang Chang Market The beginning of the royal family, Bang Chang was created. The area behind the original temple is Nakhun’s place. (King Amarin, Ramathibodi, King Rama I) and Khun Boonrod (Somdej Phra Sri Surien Tramat The Queen in the reign of King Rama II)

Three things in the temple Which is a highlight that every traveler should not miss when visiting this temple including

  1. Sangkhla is not decaying of Luang Por Nieng Kowit, former abbot.
  2. The temple hall, beautiful marble porch The chapel is 40 meters wide, 80 meters long, with green jade stone from Karachi. Pakistan Under the high Buddha image on the base The outer window, in love with the pearl inlay, is the seal of the royal seal. From the reign of King Rama I to the present reign The title of Queen Sirikit Queen And royalty As well as images of various decorations In addition, the walls around the temple There are also murals, stories about Buddhist history and elaborate fable stories. The skill of the painter Nittaya Sakcharoen, which took 6 years to draw
  3. Father Thao Wessuwan Or Thao Wessuwan According to the belief of Buddhism that has four sectors Including a wish
  • Thongmuan dessert shop, an ancient recipe that inherited traditional methods Located at the entrance of the temple

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : วัดพระบาทน้ำพุ
วัดไผ่เงินโชตนาราม
วัดอโศการาม
วัดท่าไม้
วัดพราหม์มณี
วัดบางพลีใหญ่ใน
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
วัดเชียงทอง
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
วัดยานนาวา
วัดพระธรรมกาย
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
วัดร่องขุ่น
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วิหารเทพวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

Author: admin