วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร หรือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

854 เจ้าชายธานทะกุนและพระราชธิดาของพระองค์ (บุตรสาวของพระเจ้าซิฮาร์และมหาธาวีผู้ปกครองเมืองธนบุรี) และบากู (หมายถึงนักบวช) ชาวสิงหลสร้างวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารขึ้น เจดีย์ดั้งเดิมสไตล์เจดีย์ศรีวิชัยคล้ายกับเจดีย์คีรีเวเร่ในโบโลญญานาระวะศรีลังกา

1093 พระศรีธรรมธรรมาเจเนซิสปฐมกษัตริย์วงศ์ปทุมราชอาณาจักรตามพรเชื่อมโยงสร้างเมืองนครศรีธรรมราชด้วยการสร้างเจดีย์ใหม่เจดีย์ A วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พ.ศ. 2313, ท่านจันทพันธ์ศรีธรรมมาจารย์กษัตริย์องค์ที่สองของอาณาจักรตามพรลิงค์และเป็นน้องชายของท่านลอร์ดธรรมธรรมาการัตบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์เจดีย์ทรงระฆังรูประฆังคว่ำหรือคว่ำลง ปล่องไฟมี 52 ปล่องสูงจากฐานถึงยอด 37 วา 2 ศอก ปกคลุมด้วยทองคำสีเหลืองอร่ามสูง 6 เมตร (เท่ากับ 2 เมตร) 1 ศอก (0.50 เมตร) แผ่เป็นแผ่นหนาเท่าที่ใบมีดถูกปกคลุมด้วยน้ำหนัก 800 รอบ (เท่ากับ 960 บาท) พระมหาธาตุมีเจดีย์ 158 องค์

พ.ศ. 2155 และ 2116 ก่อนคริสต์ศักราชในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทัตซ่อมแซมรถยนต์ที่ทำด้วยทองคำ
พ.ศ. 2190 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระธาตุถูกทำลายลง และได้รับการซ่อมแซมสร้างขึ้นมาใหม่
พ.ศ. 2275 – 2301 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการดัดแปลงทางเข้าสู่พระบรมธาตุของพระบรมธาตุผาพระธาตุ

พ.ศ. 2312 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีการบูรณะวัดทั่วไปภายในวัดและโปรดสร้างวัดเหนือสถาปัตยกรรมต่อจากฐานทักษิณรอบ ๆ พระพุทธเจ้า
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (Phat) ได้บูรณะวัดพระวิหารทัพไทยพระธาตุที่เสียหาย
การบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5 บูรณะกำแพงด้านนอกวิหารทับไทยวิหารถ้ำศาลาพระสองผาวิหารวิหารเขียนด้วยพระพุทธรูปปิดทอง

พ.ศ. 2457 สมัยรัชกาลที่ 5 ติดตั้งสายล่อฟ้าด้านบนของเจดีย์พระเจดีย์
พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2517 การบูรณะวัดและวัด
พ.ศ. 2530 การซ่อมแซมดอกบัวทองคำการฉีกขาดเปราะบางเสื่อมสภาพเสริมความมั่นคงของลูกตุ้มปูนปั้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถึงพระมหาวชิราลงบวรเทพธีระวรางกูรในขณะที่ถือครองตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรา

2537 – 2538 การบูรณะยอดทองของพระเจดีย์และเสริมสร้างความมั่นคงของแกนซีเมนต์ในยอดเงินงบประมาณรวม 50 ล้านบาทสิ้นสุดทอง 141 บาท
กรมศิลปากรประกาศในราชกิจจานุเบกษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งโบราณคดีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 53 ตอนที่ 34, 27 กันยายน 2479 และคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 37 ณ กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นก่อนเสนอให้เป็นมรดกโลก

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

สื่อที่เกี่ยวข้อง : วัดพระบาทน้ำพุ
วัดไผ่เงินโชตนาราม
วัดอโศการาม
วัดท่าไม้
วัดพราหม์มณี
วัดบางพลีใหญ่ใน
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
วัดเชียงทอง
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
วัดยานนาวา
วัดพระธรรมกาย
วัดราชนัดดารามวรวิหาร
วัดร่องขุ่น
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
วิหารเทพวิทยาคม
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

Author: admin