วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือ วัดระฆัง, วัดหลวงพ่อโตตั้งอยู่ที่ 250 ตำบลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเป็นพระอารามชั้นสูงของวัดวาอารามในเขตมหาราชสังฆราชา 1

วัดนี้เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเดิมชื่อวัดบางหว้าใหญ่ (หรือบางหว้าใหญ่) ในสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างพระราชวังใกล้กับวัดบางหว้าใหญ่ยกขึ้นอย่างสง่างามเพื่อเป็นพระอารามและเป็นที่อยู่อาศัยของ พระสังฆราช

ในสมัยรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่ 1 ของวัดบางหว้าใหญ่อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของเจ้านายวังหลัง เจ้าฟ้าชายเจ้าชายเจ้าพระยาเทพสุดาวดี (สา) พระเชษฐีตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโลกที่ยิ่งใหญ่และสมเด็จพระราชินีกรมพระราชวังบวรพิพิมุกพระองค์มีที่ประทับถัดจากวัด

พระองค์ได้บูรณะพระวิหารร่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพบเสียงระฆังในบริเวณวัดซึ่งโปรดนำไปวัดพระแก้วมรกตโดยสร้างระฆังชดเชยให้กับวัดบางหว้าใหญ่จำนวน 5 ลูก “วัดระฆังโฆษิตาราม” ทำให้คนเรียกวัดระฆังตั้งแต่นั้นมา

นอกจากนี้เนื่องจากการขุดระฆังที่วัดนี้และการบูรณะในสมัยอยุธยาจึงมีวัดที่เรียกว่าวัดระฆัง ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 โปรดเปลี่ยนชื่อ “วัดระฆังโฆสิตาราม” คือ “วัดราชนครินทร์” (Kanathi แปลว่าเบลล์) แต่ไม่มีคนนิยมเรียกชื่อนี้ ยังคงเรียกว่าวัดระฆังในภายหลัง

วัดระฆังโฆสิตารามมีหอพระไตรปิฏกซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมาก เคยเป็นวังและหอคอยแห่งรัชกาลที่ 1 ท้องฟ้าโลกที่ยิ่งใหญ่ในขณะที่รับใช้ในสมัยธนบุรีและโปรดทำลายวิหารเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่บัลลังก์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบูรณะและกลายเป็นพระไตรปิฎกที่สวยงาม ห้องโถง

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

Rakhang Khositaram Temple or Wat Rakhang, Wat Luang Pho To, located at 250 Siriraj Subdistrict, Bangkok Noi District Bangkok Is a royal monastery, a master class of wahahawihan In the Mahanikha Sangha Administrative Region 1

This temple is an ancient temple. Built in the Ayutthaya period, formerly known as Bang Wa Yai Temple (Or Bang Wa Yai) In the Thonburi period, King Taksin the Great built a palace near the Bang Wa Yai Temple, graciously raised to be a royal monastery and a residence of the Patriarch.

In the Rattanakosin period The reign of King Rama I of the Great World Bang Wa Yai Temple is under the patronage of Wang Lang boss. Is Her Royal Highness Prince Chao,

Phra Phraya Thep Sudawadee (Sa), Phra Chetchinee of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, The Great World, and the Queen of the Department of the Bowon Palace, Phimuk He has a residence next to the temple.

He restored the temple together with His Majesty King Bhumibol Adulyadej. And found a bell in the temple area Which please To be taken to the Temple of the Emerald Buddha By creating a compensation bell for Bang Wa Yai temple, 5 children. “The Bell Temple Kositaram” made the people call the bell temple since then.

In addition, because of the excavation of the bell at this temple and the restoration of the Ayutthaya period, there was also a temple called Wat Rakhang. In the reign of King Rama V,

please change the name. “Rakhang Khositaram Temple” is “Rajanagarindra Temple” (Kanathi means Bell) but no popular people call this name. Still called bell temple later

Rakhang Khositaram Temple has the Tripitaka Tower, which is a very beautiful architecture. Used to be the palace and the sitting tower of King Rama I, the sky, the great world while serving in the Thonburi period And please To demolish the temple When he ascended to the throne His Majesty intends to renovate and become beautiful to become the Tripitaka Hall.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

วัดหงษ์ทอง

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระธาตุสุโทน

Author: admin