วัดเจดีย์ไอ้ไข่

วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ความเชื่อและศรัทธาในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคของประเทศไทยมีหลายรูปแบบ ซึ่งความเชื่อและความเชื่อทั้งหมด แต่มีเกือบทุกประวัติศาสตร์เช่น วัดเจดีย์ไอ้ไข่ อำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราชจากเรื่องราวของเสียงอันลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์

สามารถขออะไรก็ได้การแกะสลักไม้ของเด็กผู้ชายอายุ 9-10 ปีตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านจากพื้นที่ใกล้กับวัดไปยังจังหวัดในภาคใต้ “ต้องการได้รับความเคารพ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้า

วัดเจดีย์ไอ้ไข่

วัดเจดีย์ไม่แตกต่างจากวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย แต่สิ่งที่แปลกและเป็นที่เคารพและเคารพของคนในท้องถิ่นและผู้คนในทุกทิศทุกทางคือคนค่ายซึ่งได้สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

ที่ตั้งของวัดเจดีย์ในปัจจุบันครั้งหนึ่งเคยเป็นสาธุคุณปู่ทวดซึ่งเป็นพระภิกษุภาคใต้ที่มีชื่อเสียงเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนั้นไข่เป็นวิญญาณเด็กอายุ 9-10 ปีนักเรียนที่ติดตามหลวงปู่ทวด

เมื่อสาธุคุณปู่ทวดมาถึงสถานที่ดังกล่าวเขาพบว่ามีทรัพย์สินมากมายและสถานที่สำคัญทางศาสนาที่ครอบครองไข่ วิญญาณนี้จึงดูแลป้อมปราการของแผ่นดิน เคยอยู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาและหมู่บ้านต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หมู่บ้านโพธิ์เสด็จ” จนถึงปัจจุบัน

วัดเจดีย์เดิมเป็นวัดที่ล้มลงมาประมาณ 1,000 ปีได้รับการปรับปรุงใหม่ในปีพ. ศ. 2500 ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหาร ในอดีตเคยเป็นเจดีย์ที่ถูกทอดทิ้ง

หลังจากปี พ.ศ. 2500 ทุกคนที่เข้ามานอนในพระจันทร์ข้างแรมในบริเวณวัดเจดีย์โดยไม่เอ่ยชื่อหรือบ่อพูดหรือขอการอภัยจากไข่แล้วจะไม่นอนกับการล่วงละเมิดทั้งคืนเช่นเมื่อแกล้งทำเป็นหลับ จะมีเด็ก ๆ ตบหัวด้วยมือของพวกเขาบางครั้งก็ดึงขาของพวกเขาดึงแขนของพวกเขาและบางครั้งก็รบกวนเหมือนเด็กทั้งคืน

วัดเจดีย์ไอ้ไข่

Beliefs and faith in each area Each region in Thailand has many different forms. Which all beliefs and beliefs But has almost all the history, such as Wat Chedi Ba Khai, Sichon District, Nakhon Si Thammarat Province From the story of a rumored sound of holiness

Can request anything Wood carving of a boy aged 9-10 years old, located in the pavilion in the Chedi temple. Believed to be a sacred spirit that resides in this temple, it is worshiped by villagers from the neighborhood near the temple to the provinces in the southern region. “Wish to receive respect”, especially fortune and commerce

วัดเจดีย์ไอ้ไข่

Chedi temple is no different from other temples in Thailand, but the strange thing And is respected and respected by the local people and people in all directions, namely Khai Khai, which has been passed down for generations

The current Chedi temple location was once Reverend Grandfather Thuat, a famous southern Buddhist monk, came to settle Hike in that area The egg is a child spirit, aged 9-10 years, a pupil who follows Luang Pu Tuad.

When Reverend Grandfather Thuat arrived at the said place, he found that there were many possessions and important religious places which had possessed the eggs. This spirit therefore takes care of the fortifications of the land. Has been at this temple since then And that village later changed its name to “Pho Sadet village” until now

Wat Chedi, formerly a fallen temple for about 1,000 years, was renovated in 2500 B.E., where the chapel was being built. In the past, it was an abandoned chedi.

After the year 2500 B.E., Anyone who comes to sleep in the waning moon in the Chedi temple area without mentioning the name or Bor said or asking for forgiveness from the egg, then will not sleep with harassment all night, such as when pretending to sleep, there will be Children hit their hands with their heads, sometimes pull their legs, pull their arms, and sometimes annoy like children all night.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดหงษ์ทอง

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

Author: admin