วัดหัวลําโพง

วัดหัวลําโพง เป็นวัดในแบบสามัญเป็นวัดพุทธตั้งอยู่ในเขตบางรักกรุงเทพมหานคร วัดหัวลำโพงเดิมชื่อ “วัดหัวลำโพง” เป็นวัด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดหัวลำโพงยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนหัวลำโพง และมูลนิธิความกตัญญูกตเวที

วัดหัวลําโพง ตั้งอยู่ติดกับสถานีสามย่าน MRT ติดกับ Ko-Worksspace เร็วเกินไปที่จะนอนหลับ ตรงข้ามถนนไปยังจัตุรัสสามย่านเมืองหมิงจามจุรีและโบสถ์สามย่าน

วัดหัวลำโพง เดิมชื่อ “วัดหัวลำโพง” เป็นวัด ไม่มีหลักฐานการสร้างวัด แต่คาดว่าจะสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตามสมมติฐานที่ว่ารูปร่างของโบสถ์เก่าและเจดีย์ดั้งเดิมของวัดมีความเชื่อกันว่าหลังจากปี พ.ศ. 2310 อาณาจักรอยุธยาถูกทำลายและ ทำลาย ชาวบ้านบางคนที่หลบหนีไปสู่ความตายได้อพยพไปทางทิศใต้และตั้งรกรากอยู่ในบริเวณวัดหัวลำโพงวันนี้ เนื่องจากความจริงที่ว่าสถานที่นั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าของพร้อมคลองที่เชื่อมต่อได้ง่าย

ต่อมาเมื่อชุมชนเติบโตขึ้นพวกเขาร่วมกันสร้างวัดสำหรับชุมชนชื่อวัดวัวลำพูนตามความนิยมว่าชื่อของวัดจะตรงกันกับชื่อหมู่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สร้างทางรถไฟสายแรกในประเทศไทยและมอบชื่อให้กับสถานีกรุงเทพที่สถานีหัวลำโพงซึ่งอยู่ห่างจากวัดวัวลำพูนประมาณ 2 กิโลเมตร

วัดหัวลําโพง

Wat Hua Lamphong, a royal temple of the common type, is a Buddhist temple located in Bang Rak District, Bangkok. Hua Lamphong Temple, formerly known as “Wua Lamphong Temple” is a temple. It is assumed to be built in the early Rattanakosin period. Hua Lamphong Temple is also the location of Hua Lamphong School. And the Joint Filial Piety Foundation

Hua Lamphong Temple is located next to Sam Yan Station. MRT Adjacent to Ko-Worksspace Too Fast To Sleep. Opposite the road to Sam Yan Mit Town Chamchuri Square and Sam Yan Church

Hua Lamphong Temple, formerly known as “Wua Lamphong Temple”, is a temple. No evidence of temple building But expected to be built in the early Rattanakosin period, based on the assumption that the shape of the old chapel and the original pagoda of the temple It is believed that after the year 1767, the kingdom of Ayutthaya was destroyed and destroyed. Some villagers who escaped to death have migrated to the south and settled in the area of ​​Hua Lamphong Temple today. Due to the fact that the location is still not owned With canals that are easy to connect

Later, when the community grew, they jointly built a temple for the community named Wat Wua Lamphong according to the popularity that the name of the temple would be synonymous with the village name. Later, in the year 2433, King Chulalongkorn Built the first railway in Thailand And bestowed the name to Bangkok Station that Hua Lamphong Station Which is located about 2 kilometers from Wua Lamphong temple

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

วัดมงคลโคธาวาส

วัดเส้าหลิน

วัดเจดีย์ไอ้ไข่

Author: admin