วัดพระธาตุดอยคํา

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดพระธาตุดอยคำ แต่เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร บนวัดพระธาตุดอยคำ มีจุดที่ให้ไว้ชมวิว ที่สามารถมองเห็นบรรยากาศทั้งเมืองของเชียงใหม่ นอกจากนี้ตอนกลางคืนยังมองเห็นพระธาตุเหลืองอร่ามสว่างไสว ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก

ประวัติ วัดพระธาตุดอยคำ

สร้างในรัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่เช้าบ้านเรียกว่า ดอยคำ พ.ศ. 2509 ขณะนั้นวัดพระธาตุดอยคำเป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ(เนื้อดิน) ซึ่งนำมาประดิษฐานไว้

ณ วัดพระธาตุดอยคำ นอกจากจะเป็นแล้วจะเป็นการสักการบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา ก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่ ด้วยเหตุผลนี้การบินไทยจึงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบูรณะวัด

Wat Phra That Doi Kham, originally Wat Suwan Banphot It is a temple that is famous for praying for vow and is an important temple of Chiang Mai Province. Older than 1,300 years, located in Doi Kham Behind the Royal Park Rajapruek About 15 kilometers from the city on Wat Phra That Doi Kham. There are spots to view. Which can see the atmosphere of the whole city of Chiang Mai

In addition, at night also saw the bright yellow relic. Which is very beautiful

History of Phra That Doi Kham

Built during the reign of Cham Cham Devi, King of Hariphunchai In which the two sons built in 1230 B.E. consisting of a chedi containing the Lord Buddha’s relics Buddhist monk’s hall And the Stucco image Formerly known as Wat Suwan Banphot But the house was called

Doi Kham in 1966. At that time, Wat Phra That Doi Kham was an abandoned temple Many villagers found many artifacts, such as Phra Rod Luang, the golden sandstone Buddha amulet Phra Sam Mor (clay material) which is enshrined

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

วัดมงคลโคธาวาส

วัดเส้าหลิน

วัดหัวลำโพง

Author: admin