วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น ตั้งอยู่ที่ชุมชนร่องเสือเต้น ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สถานที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรือสล่านกศิลปินท้องถิ่นของชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

และเคยเข้าไปทำงานที่วัดร่องขุ่น เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีเดียวกันนั้นมีความชดช้อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด ได้นำเอารูปแบบผลงานของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2544 ผู้สร้างบ้านดำ จ.เชียงราย ที่มีความโดดเด่นเรื่อง เขาและงามาประยุกต์ใช้ วัดร่องเสือเต้น

โดยเฉพาะช่วงเขี้ยวของพญานาคมีความพลิ้วไหว อ่อนช้อย โดยพระวิหารแห่งนี้ให้นิยามว่าเป็นทิพยสถาน คือ เป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้งในรูปแบบของประติมากรรมและจิตรกรรม เมื่อคนเข้าไปมีจิตใจดีก็รักษาศีลก่อให้เกิดสมาธิ และปัญญาอันสงบนั้นตามมาทำให้เรามีสมาธิมากมาย จิตใจสงบ

วัดร่องเสือเต้น

Wat Rong Suea dancing

Wat Rong Suea dancing Located at Rong Suea Ten community, Rim Kok Subdistrict, Mueang District, Chiang Rai Province The important place is at the new temple built by applied Thai art.

That has art that is beautiful, exotic From the craftsmanship of Mr. Phuttha Kapkaew or Salah Nok, a local artist from Chiang Rai Who was a student of Achan Chalermchai Kositpipat

And used to work at Wat Rong Khun It is a unique applied art that uses shades of the same color that has a delicacy and pattern that is clearly different from general sculpture.

Has taken the form of the work of Ajarn Tawan National Artist Index Visual Arts, Year 2544, the creator of the Black House, Chiang Rai Province, with outstanding stories He and Sesame applied

Especially during the fangs of the serpent, there was a delicate movement. This temple is defined as a place of worship, which is to praise the Lord Buddha both in sculpture and painting

When people have a good heart, they keep the precepts and cause concentration. And the calm wisdom that follows brings us a lot of concentration. The mind is calm.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin