วัดปากน้ำ

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ วัดปากน้ำ หรือ วัดปากน้ำภาษีเจริญ มีขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เป็นส่วนหนึ่งของดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ท่ามกลางชุมชน มีชื่อเสียงในฐานะเป็นวัดกรรมฐานและวิปัสสนา บรรยากาศร่มรื่น มีให้อาหารปลาและนก ไฮไลท์ของที่นี่ คือ เจดีย์แก้วองค์แรกของโลกที่มีไฟส่องดูสีเขียวมรกต จำลองมาจากพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล สร้างขึ้นจากกระจกที่มีความหนา 1 เซ็นติเมตร นำมาวางซ้อนกันจำนวน 800 ชั้น และทำการแกะสลักด้วยมือ มีความสูงจากฐานถึงยอด 8 เมตร มีพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ รวมทั้งสิ้น 4 ชั้น ไฮไลท์อยู่ชั้นที่ 5 ที่กล่าวไปข้างต้นมีอาคารจอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ รองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะพอสมควร

ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้มีการขุดคลองภาษีเจริญที่ข้างวัดด้านทิศตะวันตก วัดจึงมีลำน้ำหลักล้อมอยู่ทั้ง 3 ด้าน ส่วนด้านใต้เป็นคลองเล็กแสดงอาณาเขตของวัดในสมัยก่อน วัดปากน้ำ เป็นวัดโบราณสร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง ( ระหว่าง พ.ศ. 2031-2172) สถาปนาโดยพระราชวงศ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่ปรากฏพระนามแน่ชัด เป็นวัดประจำหัวเมืองธนบุรี ปรากฏในตำนานเรื่องวัตถุสถานต่างๆ

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาว่าเป็นพระอารามหลวงครั้งกรุงศรีอยุธยา อันหมายถึงพระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินหรือพระมเหสีทรงสถาปนาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานั้น หลักฐานทางโบราณวัตถุและโบราณสถานภายในวัดมีอายุย้อนไปถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง

ได้พบร่องรอยคลองเล็กด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของวัด ที่โบราณขุดไว้เป็นแนวเขตที่ดินของวัดหลวงสมัยอยุธยา ที่ตั้งของวัดปากน้ำจึงมีลักษณะเป็นเกาะรูปสี่เหลี่ยมมีน้ำล้อมอยู่ทุกด้าน สถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุที่อยู่คู่วัดมาเช่น หอพระไตรปิฏก ตู้พระไตรปิฎกทรงบุษบก ล้วนเป็นฝีมือช่างหลวงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และตัวพระอุโบสถก็ใช้เทคนิคการก่อสร้างในสมัยนั้น ได้ค้นพบนามเจ้าอาวาส 1 รูป ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ (พระเจ้าเอกทัศ) คือ พระครูธนะราชมุนี วัดปากน้ำ

วัดปากน้ำ
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

Pak Nam Phasi Charoen Temple, Pak Nam Temple or Pak Nam Phasi Charoen Temple is large, located in Bangkok. It is part of the delta of the Chao Phraya River. In the midst of the community Has a reputation as a temple of meditation and insight Shady atmosphere There are fish and birds for food. The highlight here is the world’s first glass pagoda with emerald green lights. Modeled from Phra Maha Chedi Maha Ratchamongkol Built from 1 centimeter thick glass, stacked in 800 layers and carved by hand. With a height of 8 meters from the base.

There is a total of 4 floors of the Somdej Phra Raja Mangkalajarn Museum. The highlight is on the 5th floor mentioned above. There is a dedicated parking building for tourists. Able to accommodate a large number of tourists

During the reign of Rama IV, the Phasicharoen canal was excavated beside the temple on the west side. The temple therefore has a main stream surrounded on all 3 sides, while the south is a small canal showing the boundary of the temple in the olden days. Pak Nam temple is an ancient temple built since the middle of

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin