วัดโพธิ์ธาราม

วัดโพธิ์ธาราม

วัดโพธิ์ธาราม ถูกสร้างขึ้นเป็นวัดสามชั้นตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2506 เหตุผลก็คือวัดนี้มีสำนักศึกษาธรรม ทั้งธรรมะและบาลีซึ่งเป็นโรงเรียนที่โดดเด่นและเป็นตัวอย่างนอกจากนี้ยังมีพระภิกษุและสามเณรอีกมากมายมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ครอบคลุมตั้งแต่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ไปจนถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

วัดโพธิ์ธาราม มหาวิหารพระอารามหลวงเป็นวัดธรรมดาชนิดหนึ่งของวัดพระอารามหลวง (เดิมชื่อวัดเจดีย์เจ็ดยอดหรือวัดเจ็ดยอด) ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่, 1998, พระเจ้าติโลกราช

พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ ที่ 11 สร้างวัดโพธาราม, มหาวิหารสร้างด้วยศิลาแลงที่ตกแต่งด้วยการออกแบบปูนปั้นเป็นพระเจดีย์พุทธคยาอินเดียในปี 2563 วัดโพธารามมหาวิหารเป็นสถานที่ที่ 8 แห่งพระไตรปิฏกในโลก ทุกวันนี้เจดีย์เจ็ดองค์บนได้ทำลายไปเกือบหมดแล้ว

สวยงามและเป็นระเบียบ – มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างด้วยทองเหลืองมีชื่อเรียกว่า “พระโพธิชินชินราช” สร้างขึ้นที่วัดระฆังตำบลโฆษะรามกรุงเทพฯในปี พ.ศ. 2456 โดยสมเด็จพระเจริญโคตร ) ร่วมกับคณบดีจังหวัดนครสวรรค์ในช่วงเวลาที่พระพิมลธรรมทรงบวช สาวก

Pho Tharam Temple

Pho Tharam Temple Was built as a three-story temple since May 31, 1963. The reason is that this temple has the Dharma Study Office Both Dharma and Pali are outstanding and exemplary schools. There are also many monks and novices, with geographic locations ranging from Sawanpracharak Hospital to the Chao Phraya River.

Pho Tharam Temple Cathedral of the Royal Temple is one of the ordinary temples of the Royal Temple. (Formerly known as Chedi Chet Yod Temple or Wat Chet Yot) located at Chang Phueak Subdistrict Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province, 1998, Phrathok Lokarat

The King of the 11th dynasty built the Photharam Temple, the basilica was built with laterite decorated with stucco designs. It is the Indian Buddhist pagoda in 2020. The Photharam Temple is the 8th place of the Tripitaka in the world. Today, the top seven pagodas have almost been destroyed.

Beautiful and orderly – with a bronze Buddha image in the posture of Maravichai “Phra Bodhi Chinnarat” was built at Wat Rakhang, Kosa Ram District, Bangkok in the year 1913 by Somdej Phracharoenkot) in collaboration with the dean of Nakhon Sawan during the time when Phimonthon was ordained a disciple.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin