วัดปากน้ำโจ้โล้

วัดปากน้ำโจ้โล้

โบสถ์สีทอง วัดปากน้ำโจ้โล้ ตั้งอยู่ อ. บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ชมพระอุโบสถหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ทาสีทองทั้งหลัง วัดปากน้ำโจ้โล้

ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือหรือนอกตัวอุโบสถ ที่งดงามตระการตาเป็นอย่างมาก ภายนอกวัดมีเรือโบราณในสมัยก่อนที่อยู่ในยุค สมเด็จพระจ้าตากสิน โชว์ไว้อีกด้วย นอกจากนี้ภายในอุโบสถยังสามารถลอดใต้ฐานพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกด้วย  

แต่เดิม วัดปากน้ำโจ้โล้เป็นสำนักสงฆ์ ในอดีตบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของทัพพม่า ซึ่งยกทัพบกทัพเรือไปปะทะกับกองทัพ สมเด็จพระเจ้าตากสินต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีชัยจึงโปรดฯ ให้สร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์ ปัจจุบันได้มีการสร้าง อุโบสถหลังใหม่เป็นสีทองทั้งหลัง

ประวัติ วัดปากน้ำโจ้โล้

วัดปากน้ำโจ้โล้ก็คือ “วัดปากน้ำ” ที่อยู่ในบริเวณปากน้ำโจ้โล้ จึงมักจะถูกเรียกรวมกับชื่อสถานที่ตั้ง กลายเป็น วัดปากน้ำโจ้โล้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องของความสวยงามของโบสถ์สีทองหนึ่งเดียวในไทย โบสถ์สีเหลืองเปล่งประกายทองอร่ามทั้งหลัง เป็นความวิจิตรบรรจงของช่างศิลป์ ที่วาดวางลวดลายอ่อนช้อยแบบไทยๆ ตกแต่งประดับประดาไว้ได้อย่างงดงาม นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังมีจุดให้ลอดใต้ฐานพระประธาน เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย

วัดปากน้ำโจ้โล้ตั้งอยู่ในอำเภอบางคล้า ริมฝั่งทางทิศตะวันออกของลำน้ำบางปะกง และติดริมถนน (ตรงข้ามโรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้) หาง่าย มองเห็นได้เด่นชัด วัดอยู่ในช่วงคุ้งน้ำ ที่คลองท่าลาดไหลมาเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกง ซึ่งจุดนี้ยังอยู่ใกล้กับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วย มองเห็นกันได้อย่างชัดเจนตรงบริเวณท่าน้ำของวัด

วัดปากน้ำโจ้โล้เดิมเคยเป็นสำนักสงฆ์ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าในปี พ.ศ.ใด คาดว่าเป็นช่วงปี พ.ศ.2309 หรือก่อนกรุงศรีอยุธยาแตก ขณะนั้นพระยาวชิรปราการ หรือพระยาตาก เห็นว่าอยุธยาไม่อาจต้านทานทัพพม่าไว้ได้

สาระความรู้

คำว่า “โจ้โล้” กล่าวกันว่า มาจากคำจีนแต้จิ๋ว คำว่า “จ้อโล้” ที่แปลว่าปลากระพงขาว เพราะบริเวณท่าน้ำของวัดมีปลากระพงขาวชุกชุมกว่าที่อื่น ต่อมาเพี้ยนมาเป็นคำว่า “โจ้โล้” ส่วนอีกตำนานหนึ่งกล่าวว่า เพี้ยนกันมาจากคำว่า “เจ้าโล้” ที่เล่ากันว่าในขณะที่ปากน้ำแห่งนี้ เคยเป็นบริเวณที่ตั้งของทัพพม่า

เมื่อทัพพระเจ้าตากสินทรงผ่านมา ด้วยกำลังคนที่น้อยกว่าจึงทรงวางแผนโจมตีพม่า โดยโล้เรือมาตามลำน้ำให้ทหารพม่าตายใจว่าทรงมาเพียงลำพัง แล้วให้ทหารของพระองค์คอยโอบล้อม ซุ่มโจมตีจนได้ชัยชนะ ทรงสร้างเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ และเรียกบริเวณนี้ว่า เจ้าโล้ (หมายถึงที่ที่พระเจ้าตากโล้เรือมา) และต่อมาเพี้ยนเสียงกลายเป็น โจ้โล้

วัดปากน้ำโจ้โล้

History Pak Nam Jolo Temple

Pak Nam Jolo Temple is the “Pak Nam Jolo Temple” located in Pak Nam Jolo Temple area. Therefore, it is often referred to as the location of the temple. Pak Nam Jolo Temple is famous for the beauty of the golden church, the only one in Thailand. The yellow church glowed with glittering gold. Is the fineness of the artisan Painted with delicate Thai patterns Beautifully decorated In addition, the church also has a spot to pass under the principal Buddha image. For fortune as well.

Pak Nam Jolo Temple is located in Bang Khla district. On the eastern bank of the Bang Pakong River and adjacent to the road (opposite Pak Nam Jolo School), easy to find, clearly visible. The temple is in the water range. That the Tha Lat canal flows to connect to the Bang Pakong River Which is also near to the King Taksin Shrine Pagoda Memorial Can clearly see each other at the temple’s waterfront.

Pak Nam Jolo Temple, formerly a monastery Built in the late Ayutthaya period But there is no clear evidence that any year is expected to be in the year 2309 or before Ayutthaya broke. At that time, Phraya Wachiraprakarn or Phraya Tak saw that Ayutthaya could not resist the Burmese army.

Knowledge

The word “Jolo” is said to come from the Chaozhou Chinese word “Jolo”, which means white snapper. Because the waterfront area of ​​the temple has more abundant white snapper than anywhere else Later distorted into the word “Jolo” and another legend says that Distorted from the word “Chao Lo”, which is said that while this estuary Was once the location of the Burma Army

When the King Taksin army passed With less manpower, he planned to attack Burma. By swinging the boat down the river for the Burmese military to die as if he came alone Then let his soldiers surround him Ambush until victory Built a chedi as a memorial to victory And called this area “Lo Jao” (meaning the place where the King hung the boat) and later distorted the sound to become Jolo.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin