วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยที่เขาน้อยซึ่งอยู่ด้าน ทางตะวันตกของตัวเมืองน่าน ที่สร้างในสมัยเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่อ อิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา พระธาตุเขาน้อย เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ และเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่บนดอยเบาน้อย สูงจากระดับน้ำทะเล

จากวัดพระธาตุเขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำ

วัดพระธาตุเขาน้อย มีทางรถขึ้นถึงตัววัดเมื่อขึ้นไปยืนบนยอดเขาจะมองเห็นว่าเป็นทิวทัศน์ที่เมืองน่านได้อย่างชัดเจน พระธาตุองค์นี้ สร้างโดย มเหสีรองของพญาภูเข็ง ผู้ที่ครองนครน่าน เจ้าผู้ครองนรคน่านอีกหลายองค์ต่อมา ได้บรูณปฎิสังขรณ์ ขององค์พระธาตุ

กรมศิลปากรได้ทำการสำรวจและขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพ.ศ.2523 ด้วยความเป็นวัดที่อยู่บนเขาสูงจึง เป็นจุดชมทิวทัศน์ ที่สวยงาม  อยู่ตรงลานปูน พระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือพระพุทธมหาอุตมมงคมนันทบุรี ศรีเมืองน่าน สร้างเมื่อปีพ.ศ.2542 ถีอเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูง เราจะเห็นขุนเขา น้อยใหญ่ ตั้งทะมึน 

วัดพระธาตุเขาน้อย

Wat Phra That Khao Noi Is a temple The Phra That is located on the top of the hill at Khao Noi which is on the side West of Nan city Created in the reign of Chaopu Pao in the year 2030. The Phra That is a chedi built. Brick tapping all Is Burmese mixed with Lanna art Phra That Khao Noi Is an important place of worship And another place of Nan province, assumed to have the same age as Phra That Chae Haeng Located on Doi Noi Noi High above sea level

From Wat Phra That Khao Noi Can see the surrounding scenery of Nan city Currently, the view courtyard area Buddha enshrined Udommongkol Nanthaburi Si Nan Which is a Buddha post blessing On a lotus base of 9 meters high at the top of the hair of gold

Wat Phra That Khao Noi There is a way to reach the temple. When standing on the top of the hill, you can clearly see the scenery in Nan. This relics were built by the secondary consort of Phaya Phueng. People who occupy Nan Many other Nan ruler Brunei Pisansan Of the relics

The Fine Arts Department conducted a survey and registered as a historic site in 1980. As a temple on a high hill Is a beautiful viewpoint located on the cement courtyard Big Buddha posture statue Is the Buddha Maha Thammasom, Nantaburi, Sri Mueang, Nan, built in 1999 Thi is the only place to see Nan from a high angle. We will see a large, lofty mountain.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin