วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย เป็นวัดในสังกัดมหานิกาย ก่อตั้งเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 วัดตั้งอยู่ ที่ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วัดพระธรรมกายเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของประชาชน และยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก แต่สื่อมวลชนนั้นจำนวนหนึ่งที่ได้ขอขมาในภายหลัง

วัดพระธรรมกาย ในสมัย ปี 2520-2530 ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจในประเทศไทย เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว วัดพระธรรมกายได้เริ่มเป็นที่นิยมของประชาชนมากขึ้น วัดพระธรรมกายได้ถ่ายทอดค่านิยม มีความมุ่งเน้นความสำเร็จทางธุรกิจ ในความทันสมัย และการฝึกฝนตนเอง ซึ่งทำให้วัดเป็นที่ดึงดูดของประชาชน

วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการเริ่มก่ออสร้างวัดพระธรรมกายมีจุดมุ่งเน้นกิจกรรมสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษา ตั้งแต่ในปี 2525 วัดพระธรรมกาย ได้ตั้งโครงการการอบอรมขึ้นมา โดยตั้งชื่อค่ายนั้นว่า ธรรมทายาท ซึ่งเป็นโครางการปฎิบัติธรรมที่มุ่งเน้นนักศึกษามหาวิทยาลัย ต่อมานั้นนักศึกษาที่ผ่านการอบอรมโครงการนี้ จะได้เป็นผู้ที่ประสานงานในชมรมพุทธของมหาวิทยาต่างๆ

ในปี 2529 มูลนิธิธรรมกายได้การรับรอง มาจากองค์กรสหประชาชาติ และเริ่มมีการประชุมการศึกษา ที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อส่งเสริมสันติภาพ สำหรับเหล่าเยวชน เมื่อในปี 2559 มูลนิธิกรรมกายมีฐานะเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ

ไชยบูลย์ได้ชักชวนเพื่อนนักศึกษาร่วมกิจกรรมที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ คณะลูกศิษย์แม่ชีจันทร์จึงขยายมากขึ้น มีอยู่หนึ่งคนในคณะลูกศิษย์ที่ชื่อเผด็จ ผ่องสวัสดิ์ ซึ่งในภายหลังได้บวชเป็นพรภิกษุ และได้มาเป็นรองเจ้าอวาสวัดพระธรรมกาย ชื่อพระเผด็จ ทตฺตชีโว ในปี 2512 ไชยบูลย์เองได้ บรรพชาอุปสมบท เป็นพระภิกษุ และได้รับฉายา “ธมฺมชโย” และต่อมาได้เริ่มสอน กรรมฐาน ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญร่วมกับแม่ชีจันทร์

วัดพระธรรมกาย

Phra Dhammakaya Temple Is a temple under Mahanikai founded on February 20, 1970. The temple is located in Khlong Sam Subdistrict, Khlong Luang District Pathum Thani Province Dhammakaya Temple is the suspicion of the people.

And is also a lot of criticism in the media. But a certain amount of the media later asked for forgiveness.

Phra Dhammakaya Temple in the period 1977-1987 during the period of the Thai economy Grow up fast Dhammakaya Temple has started to become more popular

among people. Dhammakaya Temple transmits values With a focus on business success In modernity And self-training Which made the temple attractive to people.

Phra Dhammakaya Temple Since the first phase of the Dhammakaya Temple construction, there has been a focus on activities for students or students since in 1982,

Phra Dhammakaya Temple Set up a warming project By name of that camp “Dharma Heir”, which is a practice practice that focuses on university students After that, students who passed the program Will be the coordinator of various Buddhist societies.

In 1986 the Dhammakaya Foundation was certified. Come from the United Nations And began with an educational meeting That is about education to promote peace

For youth in 2016, the Karma Foundation is a consultative organization of the United Nations Economic and Social Council.

Chaiboon persuaded fellow students to join activities at Pak Nam Phasicharoen Temple. The

nuns’ disciple of the monk therefore expanded. There was one of the disciples named Phadet Phongsawat, who later became a monk.

And became Deputy Lord Avas of Phra Dhammakaya Temple, Phra Phutthiphat Chewvo, in the

year 1969. Ordained as an ordained monk and was given the nickname “Dhammajayo” and later began teaching at Wat Pak Nam Phasicharoen with Nun Chan.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin