วัดโพธิ์

วัดโพธิ์

วัดโพธิ์ หรือนามทางราชการว่า วัดพระเชตพุนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าโลก มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบองกอดครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง

วัดโพธิ์ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาพระบรมมหาราชวังแล้ว ทรงพระราชดำริว่า มีวัดเก่าขนาบพระบรมมหาราชวัง 2 วัด ด้านเหนือ คือ วัดสลัก วัดมหาธาตุฯ ด้านใต้คือ วัดโพธาราม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

วัดโพธิ์ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ นานถึง 16 ปี 7 เดือน ขยายเขตพระอารามด้านใต้และตะวันตก คือ ส่วนที่เป็นพระวิหารพระพุทธไสยาส สวนมิสกวัน สถาปนาขึ้นใหม่ พระมณฑป ศาลาการเปรียญ และสระจระเข้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่เป็นโบราณสถานในพระอารามหลวงที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ แม้การบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งล่าสุดเมื่อฉลองกรุงเทพฯ 200 ปี พ.ศ. 2525 เป็นเพียงซ่อมสร้างของเก่าให้ดีขึ้น

 พระพุทธไสยาส หรือที่เรียกกันว่า พระนอนวัดโพธิ์ ประดิษฐานในพระวิหารพระพุทธไสยาสภายในเขตพุทธาวาส บริเวณมุมกำแพงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัด เป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง 

 พระมหาเจดีย์ทั้งสี่องค์อยู่ในบริเวณกำแพงสีขาว ซุ้มประตูทางเข้าเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์แบบจีน ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ เครื่องถ้วยหลากสี มีตุ๊กตาหินจีนประตูละคู่ พระมหาเจดีย์แต่ละองค์เป็นเจดีย์ย่อไม้สิบสองเพิ่มมุมสูง 42 เมตร ประดับกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องเครื่องถ้วยลวดลายต่างๆ สังเกตได้ง่าย

วัดโพธิ์

Wat Pho, or the official name that Wat Phra Chet Phun Wimon Mangkalaram Royal family Is a first class royal temple Since King Phra Phuttha Yod Fa, the Great King, please To establish the Photharam Temple, an old temple in Bong Kham, Ayutthaya time, a royal temple beside the Grand Palace.

Wat Pho after King Buddha Yod Fa, Chulalongkorn the Great Established the royal palace Royal initiative that There are 2 old temples on the flank of the Grand Palace. On the north side is Salak Temple, Mahathat Temple. The southern side is the Photharam Temple.

Wat Pho provides complete restoration for 16 years and 7 months. Expanding the southern and western monasteries is the temple of the Reclining Buddha. And the crocodile pond, renovated, to be rebuilt in the royal temple that appears today Although the last restoration of the 200th anniversary celebration of Bangkok in 1982 was only a good repair of antiques.

Reclining Buddha Also known as Reclining Buddha, Wat Pho Enshrined in the Reclining Buddha Temple within the Buddhas Around the northwest corner of the temple Is a Rattanakosin statue Masonry, lacquer, gilding.

The four pagodas are in the white wall. The entrance arch is a Chinese applied Chinese architecture. Decorated with glazed tiles Colorful wares With a pair of Chinese stone dolls, each door Each Maha Chedi is a twelve-story wooden pagoda with a 42-meter-high corner adorned with glazed tiles and various patterned wares. Easily observed

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin