วัดโบสถ์ หรือ วัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่

วัดโบสถ์-หรือ-วัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่

วัดโบสถ์ หรือ วัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ นั้นตั้งอยู่แถวอำเภอ สามโคก ปทุมธานี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2164 มีชื่อเดิมว่า วัดสร้อยนางหงษ์ เป็นวัดสังกัดธรรมยุทธนิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตะวันตก มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญดังนี้ พระประธานและพระลำดับในโบสถ์ 

วัดโบสถ์ หรือ วัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ วัดโบสถ์เป็นวัดสำคัญในปัจจุบันและเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธ มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเหลือ ศิลปะสมัยอยุธยามีรูปปั้นพระพุทธรูปสมเด็จพระพุทธจารย์โต พรหมรังสีปางเทศนาธรรมองค์ใหญ่ มีหลวงพ่อพุทธโสธรองค์ใหญ่ มีวิหารท้าวจาตุคามรามเทพ

วัดโบสถ์ หรือ วัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ หลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปที่มีผู้คนกราบไหว้มากที่สุดในประเทศไทย สมัยอู่ทองรุ่นที่ 2 แกะสลักด้วยหินทรายลงรักปิดทอง ปางขัดสมาธิราบ พระพักตร์กลมแป้น สังฆฏิยาวลงมาจรดพระนาภี

ป็นพระสงฆ์สำคัญสมัยกรุงรัตนโกสิรทร์ นามเดิมว่า โต บรรพชาเป็นสามเณรในสมัยรัชกาลที่1 ทรงโปรดอุปสมบถให้เป็นนาคหลวงที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เชี่ยวชาญ แตกฉาน ในธรรมวินัย ในสมัยรัชกาลที่4

 หลวงพ่อเหลือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ อยู่ที่ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก เป็นวัดเก่ามีมาแต่โบราณ เดิมมีชื่อว่า วัดสร้อยนางหงษ์ เป็นวัดโบราณครั้งต้นแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา 

วัดโบสถ์ หรือ วัดหลวงพ่อโตองค์ใหญ่

Wat Bot or Wat Luang Phor Toong Yai That is located in the area of ​​Sam Khok, Pathum Thani, built in 2164 B.E., formerly known as Soi Nang Hong Temple Is a temple under the Dhammayut sect Located on the bank of the West Chao Phraya River There are important archaeological sites and artifacts as follows Principles and ordinances in the church

Wat Bot or Wat Luang Phor Toong Yai Wat Bot is an important temple today and is a tourist attraction in the Buddhist way. There is a sacred Buddha statue, Reverend Father Lua. Art in the Ayutthaya period with a Buddha statue of Phra Buddha Chan To. Phrommangsang, a large sermon With a large Reverend Father Buddhasothorn There is Thao Jaturakhamramathep temple.

Wat Bot or Wat Luang Phor Toong Yai Reverend Father Sothon is the most worshiped Buddha statue in Thailand. The second generation of the U-Thong period was carved with gilded lacquer sandstone. Posture Round face Sangkha long down to Napa.

was an important monk in the Rattanakosin period, formerly known as Toh Orda, being a novice in the reign of Rama 1 His Majesty the King is the Naga at the Temple of the Emerald Buddha, proficient in discipline during the reign of King Rama IV.

Luang Pho Luea is a sacred Buddha image. Located in Bang Krabue Subdistrict, Sam Khok District, it is an old temple since ancient times. Formerly known as Soi Nang Hong Temple Was an ancient temple from the beginning of the Ayutthaya period.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin