วัดโพนชัย

วัดโพนชัย

วัดโพนชัย เป็นวัดที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอด่านซ้ายสร้างขึ้นมาพร้อมกับองค์พระธาตุ ศรีสองรัก สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 2103 อายุประมาณราวๆ 453 ปี โดยพระเถระของกรุงศรีอโยธยา 5 รูป และจากกรุงครีสัตนาคณหุต 5 รูป ที่ทำสัตยาบัน สร้างพระธาตุศรีสองรักได้มาพำนักอยู่ที่วัดนี้

วัดโพนชัย นั้นตั้งอยู่บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนิน มีเรื่องเล่าว่าดินเนินนี้เป็นมูลขุย ของพญานาคมีรูจากศูนย์กลางลงไปที่ท่าวังเวิน รูนี้เรียกว่ารูพญานาคที่รูนี้สมัยเก่าแก่ได้สร้างพระวิหารครอบเอาไว้และสร้างพระพุทธรูปธานองค์ใหญ่ตรงรูพญานาคนั้นไว้เพื่อจะไม่ให้พระญานาคนั้นได้บุรูขึ้นมาอีก

วัดโพนชัย เอกลักษณ์เฉพาะเป็นแบบศิลปะล้านช้างกับหลวงพระบางปัจจุบันได้มีการบูรณ์ซ่อมแซมใหม่บางส่วน คือ หลังคา และพื้น ภายในมีภาพเขียนสีผนังเป็นภาพที่มีการเขียนขึ้นใหม่ สร้างประมาณ 14-15 ปี เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรตอนออกผนวชและยังมีเนื้อเรื่องเกี่ยวโยงกับประเพณีผีตาโขน 

ศิลปะคล้ายของล้านช้างหลวงพระบาง ชาวอำเภอด่านซ้ายจะมากราบไหว้บูชาในช่วงวันพระทุกวันตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้มิได้ขาด ด้านหลังของพระเจ้าใหญ่จะมีรูของพญานาคโผล่ขึ้นมาคอยปกปักรักษาหลวงพ่อใหญ่  โดยรูพญานาคที่โผล่มีการเล่าขานสืบทอดกันมา

พระเจ้าใหญ่ หรือหลวงพ่อใหญ่พระเจ้าใหญ่ เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์มาก องค์พระสูง 115 นิ้ว หน้าตักกว้าง 79 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะคล้ายของลาว ชาวอำเภอด่านซ้ายจะมากราบไหว้บูชาในช่วงวันพระทุกวันมาตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้มิได้ขาด

เจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียมและชาวบ้านมีการสืบทอดกิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น บุญพระเข้ากรรม เดือนอ้าย บุญนมัสการปิดทองพระพุทธบาทจำลอง เดือน 3 การจัดงานบุญเทศน์มหาชาติและ งานบุญหลวง เดือนแปด ทั้งนี้มีหน่วยงานอื่นๆ

วัดโพนชัย

Wat Phon Chai is a temple that the people of Dan Sai district built together with Phra Phra That Si Song Rak, built about 2103, aged around 453 years by the Thera of Krungsri Ayodhya and from Kree Satanakhut stock, 5 photos of the ratification Build the Phra That Si Song Rak to reside in this temple.

Phon Chai Temple is located in the hilly area of ​​the temple. There is a story that the soil of this mound is flaky. Naga’s have holes from the center down to Wang Wang. This hole is called the Serpent Hole. This hole, in the old days, built a temple and built a large Buddha statue at the hole of the Serpent so that the serpent could not be rebuilt again.

Phon Chai Temple, a unique identity in the Lan Chang art style and Luang Prabang. Currently, some renovations are made to the roof and floor. Inside, there are wall paintings which are newly written. Build about 14-15 years Is a story about a Vessantara monk who entered the Buddhist monkhood and also has a story related to the Phi Ta Khon tradition.

Art similar to that of Lan Xang, Luang Prabang. The people of Dan Sai District will come to pay respects during the holy days every day from the past until today without tearing. Behind the Great God, a Naga’s hole appears to protect Luang Pho Yai. The Naga, which appears to have been passed down.

Big God Or Reverend Father Yai, Big God It is an ancient and very sacred Buddha image. The Lord Buddha, 115 inches tall Lap width 79 inches Is a Buddha statue of meditation Similar art of Laos The people of Dan Sai District will pay respects during the holy days every day from the past until today without tearing.

Godfather Goddesses, goddesses and villagers have inherited Buddhist activities such as merit-making, merit-making, golden worshiping, model Buddha’s foot worship. Month 3: The organizing of the Mahachat Preaching Ceremony and the 8th Merit Making Ceremony. Other divisions

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin