วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดที่เรียกกันไปทั่วนั้น วัดพระแก้ว เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรด ได้ให้สร้างวัดขึ้นมาใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในที่นำมาจากกรุงเวียงจันทร์ แต่จริงแล้วพบวัดพระแก้วนั้นที่จังหวัดเชียงราย

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยตลอด การบูรณะครั้งใหญ่ทั้งพระอาราม มีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 100 ปี ใน พ.ศ. 2425 ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ทั้งพระอารามในโอกาสที่มีพระราชพิธีฉลอง

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ฝาผนังระหว่างหน้าต่างเขียนภาพเรื่องปฐมสมโพธิ หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบซึ่งปรากฏว่ามีการแก้ไขในรัชกาลที่ 3 และ 4 ในภายหลังดังที่เห็นได้ในปัจจุบันพระทวารกลาง เป็นพระทวารใหญ่สูง 8 ศอกคืบ กว้าง 4 ศอกคืบ ตัวบานเป็นบานประดับมุกลายช่องกลม ส่วนพระทวารข้างเป็นทวารรองสูง 7 ศอก กว้าง 3 ศอก 1 คืบ 10 นิ้ว ตัวบานเป็นบานประดับมุกกลายเต็ม ซึ่งบานพระทวารทั้ง 2 แห่งนี้ สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ประทานความเห็นว่า “เป็นฝีมือที่น่าชมยิ่ง 

ตั้งเรียงกันอยู่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภายนอกพระระเบียง พระมหาเจดีย์ทั้ง 8 องค์นี้ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่นอน ภายนอกพระระเบียง 6 องค์ ภายในพระระเบียง 2 องค์ พระอัษฎามหาเจดีย์เป็นชื่อที่คณะกรรมการอำนวยการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตน ศาสดาราม เมื่อฉลองพระนครครบ 200 ปี มีมติให้เรียกชื่อรวมเป็นทางการตามชื่อที่ปรากฏในการบูรณะปฏิสังขรณ์สมัย รัชกาลที่ 3

 พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระพุทธรูปที่รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างอุทิศให้กับรัชกาลที่ 1 และ 2 ศิลปะรัตนโกสินทร์ ปางห้ามสมุทร สูง 3 เมตร ทรงเครื่องต้นพระจักรพรรดิราช เป็นพระพุทธรูปสำริดหุ้มทองคำลงยาราชาวดี เครื่องต้นประดับเนาวรัตน์ ใช้ทองคำเท่ากับทองที่หุ้มพระศรีสรรเพชญ ในสมัยอยุธยา

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

Temple of the Emerald Buddha Is a temple that is widely known that Wat Phra Kaew is a temple that Phra Buddha Yod Fa Fa Chula World Maharaj favorite The

temple was built in 1782 as a temple in the Grand Palace. Which is a temple in the royal palace brought from Vientiane But actually found Phra Kaew Temple in Chiang Rai Province

The Temple of the Emerald Buddha throughout the entire restoration of the monastery Occurred

during the reign of King Nang Klao. And during the reign of King Chulalongkorn, the King celebrated the 100th anniversary of Rattanakosin in the year 1882. Later, in the reign of King Rama VII, the King was fully restored. Monastery on the occasion of the royal ceremony

Temple of the Emerald Buddha The wall between the windows drawing about Genesis. Thatched roofs with glazed tiles which appeared to have been modified during the reigns 3 and 4 later, as can be seen today It was a huge

rectum, with a height of eight cubits and a width of 4 cubits. The anus is 7 feet wide, 3 cubits wide and 1 cubit 10 inches wide. The body is full of pearls. In which both the anus are blooming. HRH Prince Krom Phraya Narisaranuwat Tiwong gave the opinion that “It is a great workmanship.

Arrange in front of the Emerald Buddha Temple Outside the balcony These 8 Maha Chedi do not show exact evidence of creation. The exterior of the 6 balcony

terraces and the interior of the two terraces, Phra Asada Maha Chedi, is the name of the Wat Phra Sri Rattana Wisaradam Committee for Restoration. Renovated during the reign of King Rama 3.

Buddha Yod Fa, Chula Lok Phra Buddha Lertlah Napalai The Buddha statue from Rama 3 was dedicated to Rama 1 and , a 3 meter high seated Buddha statue from

the emperor. Is a bronze statue encased in gold, Rachawadee Jewelry, Nawarat Use gold equal to the gold that is covered by Phra Sri Sanphet In the Ayutthaya period

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin