วัดธาตุเรณู

วัดธาตุเรณู-1

วัดธาตุเรณู หากแต่เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตของหมู่บ้านเรณู หมู่ที่ 1 หรือหมู่ที่ 9 ของตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มีองค์พระธาตุเรณูมีการสร้างหรือประดิษฐานขึ้นอยู่โดยมีการจำลองมาจากองค์พระธาตุนครพนมเดินนั้น มีขนาดเล็กกว่าที่สร้างขึ้นมาเมื่อในปี 2461 โดยพระอุปัชฌาย์อินภูมิโย สูง 35 เมตร ความกว้าง 8.37 เมตร

วัดธาตุเรณู ตั้งแต่ดั่งเดินนั้นมีชื่อว่า วัดกลาง เพราะสร้างขึ้นตรงกลางของเมืองที่มีพื้นที่ในการสร้างประมาณ 16 ไร่เศษๆ เป็นวัดที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดนครพนมและยังเป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเพราะชาวจังหวัดนครพนมนั้นกราบไหว้กันทุกวัน วัดธาตุเรณูนั้นเป็นที่สวยและงดงามและเป็นวัดที่อยู่มานานจนชาวบ้านนั้นให้ความเครารบและศัดษ์ทา

วัดธาตุเรณู สร้างขึ้นมาด้วยอิฐหรือปูนที่ตั้งขึ้นมาทางทิศตะวันตดเฉียงใต้ของวัดในปัจจุบัน นั้นมีการก่อสร้างมาแล้วถึง 2 ครั้ง ก่อสร้างขึ้นมาครั้งแรกในปี พ.ศ. 2461 แต่นั้นมายังไม่ทันที่ทำการฉลองสมโภชก็ถูกฟ้าผ่าลงมาทำให้วัดธาตุเรณูนั้นพังทะลาย จึงได้สร้างขึ้นมาใหใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2463

 นอกจากนั้น ภายในวัดธาตุเรณูยังเป็นที่ประดิษฐานของ “พระองค์แสน” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ประชาชนเคารพนับถือมาก พระองค์แสนมีน้ำหนักถึง 10 หมื่น  ตามมาตราชั่งที่นิยมใช้กันในท้องถิ่น คือ 1 หมื่น เท่ากับ 12 กิโลกรัม 10 หมื่น จึงเท่ากับ 120 กิโลกรัม แต่การนับในปัจจุบัน 10 หมื่นเป็น 1 แสน เพราะเหตุนี้

 ลักษณะของพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปทองเหลือง หน้าตักกว้าง 50 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร  ปางสมาธิ พระพักตร์เป็นแบบลาว ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็นเปลว อายุประมาณ 100 ปีขึ้นไป พระสงฆ์และชาวบ้านร่วมกันหล่อพระองค์แสนขึ้นเพื่อจะให้เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ ขจัดภัยพิบัติข้าศึกศัตรูหมู่

วัดธาตุเรณู

Temple that pollen But it is a temple located in the area of ​​Renu Village, Village No. 1 or Village No. 9 of Renu Sub-district, Renu Nakhon District, Nakhon Phanom Province. There is an image of Phra That Renu built or enshrined, with a replica of the Phra That Nakhon Phanom walking. It is smaller than the one that was built in 1918 by Preceptor Inpiyo, 35 meters high and 8.37 meters wide.

Temple that pollen Since walking, it is called Wat Klang because it was built in the middle of the city with a construction area of ​​about 16 rai.It is a priceless temple of Nakhon Phanom people and is also a very sacred place because Nakhon Phanom people worship each other. day Wat That Renu is so beautiful and beautiful, and it has been a temple that has been around for a long time until the villagers gave their beard and sata.

Temple that pollen Built of brick or mortar, it was built to the southwest of the current temple. The construction has been made two times, the first one was built in the year 2461, but it was not until t

In addition Inside Wat That Renu is the place where “Phra Chao Saen” is a priceless Buddha image that people revere a lot. His Royal Highness has a weight of 10 thousand according to the scale that is

The characteristics of this Buddha statue is a brass Buddha statue of 50 centimeters wide and 50 centimeters tall. His face is in Laos style. Tie a small hair Phra Rasmee is a flame of about 100 years old. The

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin