วัดพระธาตุหนองแวง

วัดพระธาตุหนองแวง

วัดพระธาตุหนองแวง ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง ภายในวัดหนองแวงเมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหลวงมีพระมหาธาตุแก่นนครหรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่

วัดพระธาตุหนองแวง เมืองขอนแก่น ความสูงขององค์พระธาตุ 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุมและมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบเป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานของศิลปะอินโดจีนซึ่งเป็นลักษณะ แบบชาวอีสาน ตากแห วัดพระธาตุหนองแวงเปิดให้เข้าชมหรือเข้าไปกราบไหว้ได้ทุกวัน

วัดพระธาตุหนองแวง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2332 พร้อมกับวัดกลาง หรือวัดธาตุ โดยท้าวเพียเมืองแพน เจ้าเมืองคนแรก ณ บ้านบึงบอน บึงแก่นนคร พ.ศ.2354 ท้าวจามมุตร ท้ายเพียเมืองแพน เจ้าเมืองคนที่ 2 ได้ย้ายเมืองไปอยู่บ้านดอนพันชาติ เขตเมืองมหาสารคาม บ้านโนนเมือง ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามบ้านบึงบอนจึงกลายเป็นเมืองเก่า 

 จังหวัดขอนแก่น ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2442 โดยพระยานครศรีบริรักษ์ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2527 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร มีเนื้อที่ดินที่ตั้งวัด 26 ไร่ 65 ตารางวา โดยมีหนังสือแสดง 

 ซึ่งสมมติว่าเป็นตัวแทนพระสาวกของพระพุทธเจ้า ทั้ง 108 องค์ และจะเกิดความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เมื่อเดินตรงไปจะเห็นพระประจำวันเกิดมี่ทางวัดนำมาประดิษฐานไว้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะพระพุทธรูปประจำวันเกิดของตนเอง เพื่อความเป็น ศิริมงคลต่อตนเอง และเมื่อบูชาพระประจำวันเกิดเรียบร้อยแล้ว 

วัดพระธาตุหนองแวง

Wat Phra That Nong Waeng Located on the road in the middle of the city On the edge of Kaen Nakhon Lake, Muang District, inside Wat Nong Waeng, the old city, which is a royal monastery, has Phra Mahathat Kaen Nakhon or The nine-story pagoda, 50 meters wide

Wat Phra That Nong Waeng, Mueang Khon Kaen, the height of Phra That is 80 meters, has 4 Phra Chulathat, located on 4 corners and has a seven-headed Naga glass wall surrounding it. A blend of

Phra That Nong Waeng Temple Established in 1789 along with Wat Klang or Wat That by Thao Pi Muang Pan The first ruler at Ban Bueng Bon, Bueng Kaen Nakhon, 1811 B.E., Thao Chammut Tai Phia, Mueang Pan The second governor moved the town to Ban Phan Phanat. Mueang Maha Sarakham District, Ban Non Muang, Phaeng

Khon Kaen Province Conferred The first time in the year 2442 by Phraya Nakhon Sriborirak And received the last royal consecration on August 27, 1984, an area of ​​40 meters wide and 80 meters long, with a land area of ​​26 rai, 65 square wa with a letter showing.

It is assumed to represent the disciples of the 108 Buddhas and will bring blessings for themselves and their families. When walking straight, you will see the Buddha image for the birthday that has enshrined it. To allow Buddhists and tourists to worship the Buddha image for their own birthday. For being Sirimongkol towards myself And after the worship of the Buddha image for the birthday is completed

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin