วัดเก่าแก่ในเมืองเก่าแพร่

วัดเก่าแก่ในเมืองเก่าแพร่

วัดเก่าแก่ในเมืองเก่าแพร่ ในจังหวัดแพร่มีประวัดความเป็นมาที่มีมาเก่าแก่แล้ว คาดว่าตั้งเมืองมาก่อนสมัยสุโขทัย วัดที่อยู่ในขอบเขตคูเมืองเดิมล้วนแต่เป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญและทำให้เราเรียนรู้ วัดต่างๆพวกนี้ล้วนแต่มีอายุมาหลายร้อยปีแล้วและยังได้รับการบูรณะและซ่อมแซมจะอยู่มาถึงยุคปัจจุบันนี้ให้เราได้เห็นและได้เรียนศึกษานั้นเอง

วัดเก่าแก่ในเมืองเก่าแพร่ สร้างในสมัยใด แต่เดิมมีชื่อว่าวัดปงสนุก ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 วิหารเกิดความเสียหายจนทำสังฆกรรมไม่ได้อยู่หลายปี หลวงพงษ์พิบูลย์ พรหมวงศ์พระถาง และภรรยา เจ้าสุนันตามหายศปัญญา เป็นผู้นำในการก่อสร้างวิหารใหม่ ทางวัดจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพงษ์สุนันท์ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจคือพระนอนองค์ใหญ่ ซุ้มประตู 19 ยอด พระประธานอายุกว่า 600 ปี วิหารแก้วที่ภายในประดับไปด้วยแผ่นกระจกเล็กๆ

วัดเก่าแก่ในเมืองเก่าแพร่ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์คาดว่าสร้างเมื่อปี พ.ศ. 1322 แต่เดิมเคยเป็นที่ชุมนุมของฤาษี ที่ทำการรักษาคนเจ็บป่วย จึงเป็นที่มาของชื่อฤาษีชุม หรือศรีชุมในปัจจุบัน โดยถือเป็นวัดแห่งแรกในเมืองแพร่ ภายในวัดมีส่ิงสำคัญคือพระพุทธรูปยืนที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระเจ้ายืน 

วัดแห่งนี้มีอายุมามากกว่าพันกว่าปี โดยสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 1372 สภาพในปัจจุบันถือว่ามีความสมบูรณ์มากเนื่องมาจากได้รับการบูรณะปฎิสังขรณ์มาตลอดถายในวิหารที่เป็นการประดิษฐานของพระเจ้าแสนหลวง และพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่ และมีศิลปะล้านนาผสมสุโขทัย  ด้านหลังวิหารเป็นที่ตั้งของพระธาตุหลวงไชยช้างค้ำ 

ใครที่เดินทางมาจังหวัดแพร่ก็ไม่ควรพลาดที่จะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดแก่าแก่ของจังหวัดแพร่ นอกจากวัดต่างๆ เหล่านี้ แพร่ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจและมีความสวยงามอีกมากมาย ทั้งในเรื่องของวิถีชีวิต และในเรื่องของธรรมชาติป่าเขา สำหรับผู้ที่ชอบท่องเที่ยว แพร่ เป็นอีกจุดหมายปลายทางหนึ่งที่จะต้องมาเยือน

วัดเก่าแก่ในเมืองเก่าแพร่

Old temple in the old city Phrae. In Phrae province, there is a history measure that has been ancient. Expected to set up the city before the Sukhothai period. The temples in the original moat boundary are ancient and important temples and allow us to learn All of these temples are hundreds of years old and have been restored and repaired to this present day for us to see and learn.

Old temple in the old city Phrae. In what period was created? It was originally called Wat Pong Sanuk. Later in 1929, the temple was damaged so that the temple could not be made for many years, Luang Phong Phibun. Phromwong Phrathang and Chao Sunan wife lost wisdom Leading the construction of a new temple The temple therefore changed its name to Wat Phong Sunan. Inside the temple,

Old temple in the old city Phrae. From historical evidence, it is estimated that it was built in 1322, but it was originally a hermit’s gathering place. Who treat sick people Which is the origin of the name Ruesi Chum Or Si Chum at present Which is considered the first temple in Phrae Inside the temple is the standing Buddha image, which the villagers call God Standing

This temple is over a thousand years old. It was built in 1372 in the present condition is considered to be very complete due to the restoration of the sangkhon throughout the temple in the temple that enshrines the Lord San Luang. And a large meditation statue And has Lanna art mixed with Sukhothai Behind the vihara stands Phra That Luang Chai Chang Kham.

Anyone who travels to Phrae should not miss going to pay homage to the sacred things in the Ka Tao temple of Phrae Province. In addition to these temples, Phrae also has other attractions. Interesting and many beautiful. Both in terms of way of life And in

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin