วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้นตั้งอยู่ที่ ตำบล แคมป์สน อำเภอเขาค้อ แล้วเป็นสถานที่ๆอันเป็นธรรมชาติที่ดูแล้วมีความงดงามและมีลมหรือหมอกควันตลอดเวลา วันแห่งนี้นั้นตั้งอยู่ที่สูงและสลับซับซ้อน มีความงดงามของเจดีย์ อย่าง ลวดลายการตกแต่งที่เป็นไปด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ เพื่อทำให้คนที่มาเที่ยวชมนั้นได้ดูแล้วแล้วจะรู้สึกงดงามหรือสวยนั้นเอง

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว น่ะที่นี้นั้นมีวัตถุประสงค์ในการสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาไว้เพื่อถวายให้เป็นพระราชกุศลในวโรกาศที่ๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และยังเป็น ที่สืบของพระศาสนาให้ดำรงอยู่คู่กับแผ่นดินไทย เพื่อในการใช้ประโยชน์แก่มนุษยชาติหรือคนรุ่นหลังๆ ที่ได้มีโอกาสที่เรียนรู้ต่อไปที่บนยอด พระเจดีย์บรรจุ

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นั้นมีความพิเศษของเจดีย์ คือ ลวดลายในการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง และหินสีต่างๆ เพื่อให้ดูแล้วมีความงดงามและดูแล้วจะทำให้แปลกตาต่อกับหนักท่องเที่ยว และบริเวณใต้ฐานพระเจดีย์ ใช้เป็นที่ๆจัดเก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน และภาพปริศนาธรรม หรือเป็นที่ๆเจริญและสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนที่ทั่วไป

ศาลาปฎิบัติธรรม เป็นศาลารูปทรงจัตุรัสโปร่งรายรอบด้วยบานกระจกขนาดใหญ่ เพื่อที่จะให้ สัมผัสกับธรรมชาติของอันเขียวชอุ่ม พร้อมทั้งมีสวนดอกไม้ นานาพันธุ์โดยรอบๆ พระรัตนโชติมณี และ พระหยกเขียว ที่เป็นพระพุทธรูปหยกปางมารวิชัย ที่ซึ่งๆเป็นศิลปะสมัยเชียงแสน ที่มีขนาด หน้าตัก 65 นิ้วได้ ซึ่งจะเป็น พระสารีริกธาตุที่รับเมตาประทาน มาจากสมเด็จพระญาณสังวร

สถานที่อันเป็นมงคลอีกแห่งหนึ่ง ในพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว และซึ่ง จะมีต้นศรีมหาโพธิ์ ปลูกไว้ โดยได้นำกล้าโพธิ์ที่มีขนาดความสูง 3 นิ้ว มาจากพระครูธรรมศาสน์อุโมษ เพราะถือว่าเป็นต้นไม้ที่ได้ให้ร่มเงาแด่พระพุทธองค์ และทรงได้ทรง ตรัสรู้ธรรมภายใต้ร่มโพธิ์พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส พร้อมด้วยพระองค์พระอาจารย์ยงยุทธ สุรยุทุโธ อีกทั้งญาติธรรม

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

Wat Pha Sorn Kaew Phetchabun Province It is located at Khamp Son Subdistrict, Khao Kho District, it is a natural place that looks beautiful and has wind or haze all the time. This day is located high and complicated. There is

the beauty of the pagoda, such as the decorative patterns of the cups, tiles, colored stones to make the visitors look and feel beautiful or beautiful.

Wat Pha Sorn Kaew Here there is a purpose of building a chedi in order to give as a royal charity in the place where His Majesty the King who reigned 60

years and is also the successor of the religion. With the Thai land For the benefit of humanity or the future generations. To have the opportunity to continue to learn at the top Phra Chedi Khong.

Wat Phra That Pha Sorn Kaew There is a special aspect of the pagoda that is decorated

with tiled cups. And stones of various colors To make it look beautiful and will make it strange to the tourists. And the area under the pagoda base Used as a place to store doctrines And Dharma puzzles Or a place where prosperity and mindfulness For ordinary Buddhists.

Hall of practice It is an airy square shaped pavilion surrounded by large glass panels. In order to give Experience the lush nature of With a flower garden Various varieties around The Ratanachotmanee and the

Green Jade Buddha image are the jade Buddha images in the Mara Wichai. Where it is the Chiang Saen art with a 65-inch lap size, which is a meta-given relic Comes from Somdej Phra Yanasangvara

Another auspicious place. In Phuttha Thammasathan, Pha Son Kaew and the Si Maha Bodhi tree were planted with a 3-inch height of Pho plantain from Phra Kru Thammasat Umos. Because it is considered a tree that gives

shade to the Buddha and has enlightened the dharma under the shadow of Phra Ajahn Amnat Opaso with His Majesty Phra Ajahn Yongyut Surayudutho and relatives.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin