วัดป่าห้วยลาด

วัดป่าห้วยลาด

วัดป่าห้วยลาด ต้องแต่เดิมนั้นมาที่มีสำนักของสงฆ์ห้วยหลาดนั้นก่อตั้งขั้นมาโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้จาริกรุดงค์มาภูคลั่ง ซึ่งอยู่ติดต่อกับบ้านห้วยลาด ทางด้านทิศตะวันตก

ชาวบ้านห้วยลาดนั้นจึงมีความศรัทธาเลื่อมใสจึงได้อาราธนานิมนต์องค์หลวงปู่ชอบ ที่มาตั้งสำนักสงฆ์ห้วยลาด ในเมื่อปี 2483 เป็นต้นมา ในเมื่อตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นมา หลวงปู่ชอบนั้นได้พักอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ เพื่อได้สั่งสอนหรืออบรมชาว บ้านห้วยลาดและบ้านแถวๆใกล้เคียงระยะหนึ่ง

วัดป่าห้วยลาด นั้นภายในตัววัดหรือภายในอุโบสถเป็นสถนาที่ๆตั้ง ของพระสัพพัญญู เป็นพระประธาน สีขาว หรือหลวงพ่อขาว ทั้งองค์ขนาดใหญ่ สวยงามมาก สำวนด้านบนจะเป็นที่ตั้ง ของวิหารสร้างด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ทรงไทยประยุกต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร ใช้ปฎิบัติกิจกรรมของพระสงฆ์ และประกอบพิธี ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

วัดป่าห้วยลาด สร้างด้วยแร่แคลไซด์ มีนามว่า พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ ที่องค์ใหญ่ที่สุดในวัดห้วยลาด ซึ่งจะมีความสวยงามเหมือนเทวดาสร้างและศักดิ์สิทธิ์ และประดุจของหลวงพ่อโสธร มีฉากหลังเป็นภูเขาที่เยี่ยมเทียมฟ้า มองเห็น ม่านเมฆระเริ่น มากระทยพื้อนดิน ท่ามกลางกลิ่นของดอกหอมหมื่นลี้และดอกไม้หลายๆสายพันธุ์และจะได้พบสระปลาที่มีปลาขนาดใหญ่หลายชนิด และร้านค้าที่ขายของของฝากหรือน้ำดื่มและอีกมากมาย

ส่วนในการแต่งกายเข้าไปในวัดหรือเข้าไปในศาลาศาลาเฉลิมพระเกียรติ และควรแต่งกายให้สุภาพ และสภุาพสตรีไม่ควรนุ่งสั้นจนเกินไปเพื่อไม่ให้ดูไม่ดีและคนอื่นก็จะมองเราไม่ดี และครวถอดหมวก วึ่งทางวัดเองก็มีบริการผ้าถุงเตรียมไว้ด้วย

การเดินทางไปที่วัดห้วยลาดนั้นให้เดินทางไปเส้นทางถนนเลย- ด่านซ้าย ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย และมีระยะทาง จากอำเภอภูเรือ มาทางตัวตัวจังหวัดเลย 7 กิโลเมตร และห่างจาก จังหวัดเลย 42 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอด่าน ซ้าย 42 กิโลเมตร จะมีป้ายที่บอกชัดเจน

วัดป่าห้วยลาด

วัดป่าห้วยลาด

Wat Pa Huay Lat Originally, the Huai Lat Monastery was established by Luang Pu Chob Than Samo, who made a pilgrimage to Phurain. Which is in contact with Ban Huai Lat West side Huai Lad villagers are so devout and have arithana to invite Luang Pu Chik. That came to the Huai Lat Monastery in the year 1940 onwards, when it was established as a monastery Luang Pu likes to stay at this monastery To teach or train people Ban Huai Lat and the houses nearby for a while.

Wat Pa Huay Lat That inside the temple or inside the temple is a place where it is located Of the omnipotence Is the white Buddha image or Luang Por Khao Both large and very beautiful, the number above will be the location Of the temple built with reinforced concrete Steel roof frame Thatched with clay tiles Thai style, 12 meters wide, 25 meters long, used to perform activities of the monks. And perform the ceremony On important Buddhist days.

Wat Pa Huay Lat It is made of calcite, known as the enlightenment Buddha, the three realms of the world. The largest body in Huay Lat Temple Which will be as beautiful as created and divine angels And like Luang Por Sothon There is a great mountain backdrop in the sky, overlooking the clouds

which is rising. Come to the ground Among the scent of ten thousand li flowers and many species of flowers, and you will find a fish pond with many large fish species. And shops selling souvenirs or drinking water, and more.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin