วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น นั้นมีที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย น่ะๆวัดแห่งนี้ที่มีความสำคัญอยู่ที่พระอุโบสถที่พึ่งสร้างขึ้นมาใหม่ ด้วยศิลปะไทยที่สวยงามต่างฝาพนัง ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และเคยเข้าไปทำงานที่วัดร่องขุ่น เป็นศิลปะที่ประยุกต์ที่ๆ เป็นเอกลักษณ์ ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทองลวดลายต่างๆ ที่พริ้วไหวนั้น สล่านกได้จากการเรียนรู้มาจากอาจารย์

วัดร่องเสือเต้น มีศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2544 ผู้สร้างบ้านดำ จ.เชียงราย ที่มีความโดดเด่นเรื่อง เขาและงานมาประยุกต์ให้ ที่โดยเฉพาะ ช่วงที่เขี้ยวของพญานาคมีความพลิ้วไหว อ่อนซ้อน โดยพระวิหารแห่งนี้ให้นิยามว่าเป็นทิพยสถาน คือเป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้งในรูปแบบของประติมากรรมและจิตรกรรม เมื่อคนที่เข้าไปมีจิตใจดี ก็จะรักษา

วัดร่องเสือเต้น ภายในวิหารมีผลงาน จิตรกรรมภาพวาดฝาพนังเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ โดยใช้เฉดสีน้ำเงินฟ้ามีลวดลายที่อ่อนช้อยงดงาม มีพระประธานสีขาว สูง 6.50 เมตร หน้าตักกว้าง 5 เมตร และอีกหนึ่งที่งดงาม ชื่อว่า “พระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ” มีพระประธาน สีขาวมุกขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร โดยมีพระรอดลำพูน จำนวน 88,000 องค์ และแก้วแหวนเงินทองหลายสิ่งถูกฝังอยู่

จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ วิหารร่องเสือเต้น ซึ่งมีความโดดเด่นของวิหาร ที่มีศิลปะของตัว วิหารที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ เป็นศิลปะแนวประยุกต์โดยใช้โทรสีน้ำเงินและสีฟ้าเป้นหลัก พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ และภาพเขียนบนฝาพนังที่มีความโดดเด่นและความงดงาม

ตั้งอยู่ในเทศบาลนครเชียงราย ห่างจากสะพานแม่น้ำกก 300 เมตร เดินทางถนนสายแม่จัน-แม่สาย เมื่อข้ามสะพานแม่น้ำกกแล้วถึง ทางแยก เลี้ยวซ้านประมาณ 250 เมตร เข้าไปถนนสายแม่ยาวแล้วเลี้ยวซ้ายประมาณ 50 เมตร เข้าสู่วัด

วัดร่องเสือเต้น

Wat Rong Suea Ten It is located in Chiang Rai Province. Yes, this temple is important in the newly built Buddhist temple. With beautiful Thai art Chiang Rai local artist Who had been a student of Achan Chalermchai Kositpipat and had worked at Wat Rong

Wat Rong Suea Ten There is a national artist Visual Arts Branch, 2001, the creator of Baan Dam, Chiang Rai Province, who is outstanding in He and his work applied to the place, especially when the fangs of the serpent flutter and flutter, which this temple is defined as a diphthaya. Is to praise the Lord Buddha in both the

Wat Rong Suea Ten There are works within the temple Painting paintings about the Buddha’s history. Using shades of blue, blue with delicate patterns There is a white Buddha statue, 6.50 meters high, 5 meters wide, and

another beautiful one. Named “Phra Phuttarachamongkol Bodee Trilokanat”, it has a pearl white Buddha image, a lap width of 5 meters and a height of 6.5 meters, with 88,000 Lord Rod Lamphun and many silver and gold rings are buried.

The highlight of this temple is Wihan Rong Suea Dance Which is distinctive of the temple With the art of the body Beautiful and unique temple It is applied art using the blue and blue dial as the main Big White Buddha And the paintings on the cover are distinctive and beautiful.

Located in Chiang Rai Municipality. 300 meters away from the Kok River Bridge, traveling on the Mae Chan Road – Mae Sai After crossing the Kok River Bridge, at the intersection, turn Saan for

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin