วัดพิพัฒน์มงคล

วัดพิพัฒน์มงคล

วัดพิพัฒน์มงคล ตั้งอยู่ที่จังหวัดสโขทัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม ประมาณ 3 กิโลเมตร น่ะเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัด แต่เดิมวัดเเห่งนี้เป็นวัดที่ร้างกลางทุ่งนา สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่เก่าแก่มาก่อนประมาณ 700 ปี ไม่ปรากฎหลักฐานในการทางประวัติศาสตร์ แต่พบเพียงรากฐานของอุโบสถ เจดีย์โบราณ

วัดพิพัฒน์มงคล เป็นที่รู้จักกันดีไปทั้งประเทศ จนถึงยังต่างประเทศถือๆว่าเป็นสถานธรรมซื่อๆดังอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และยังเป็นแหล่งสถานที่ศึกษาเชิงพุทธศาสนา และสถานที่ในที่ท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ โดยมีหลวงพ่อพระครูวรคุณประยุต พระอาจารย์พิพัฒน์มงคล เป็นเจ้าอาวาสแล้วเจ้าคณะของอำเภอ ทุ่งเสลี่ยง ก่อตั้งสร้างวัดแหละ ได้มีการพัฒนามา ถาวรวัตถุต่างๆ

วัดพิพัฒน์มงคล ได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปี 2540 เป็นอุทยานการศึกษาปี 2541 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงาน ดีเด่นปี 2543 เป็นวัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี 2543 และได้รับเสมาทองคำพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้รับการยกย่องจากสถาบันพัฒนา และโล่เกียรติคุณต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จนมีคณะสงฆ์ จากวัดและจังหวัดต่าง ๆ ให้ความสนใจมาศึกษาดูงานมากมาย

สำหรับผู้ที่จะต้องการมาปฎิบัติธรรม ที่พักค้างที่แรงได้ที่วัด โดยมีห้องพักที่มีขนาดใหญ่จำนวน 10 ห้อง รองรับคนได้ที่ประมาณ 40 กว่าคน และมีอาคารปฎิบัติธรรม ที่ๆสามารถรับผู้ที่มาปฎิบัติธรรม ได้อีกจำนวนหนึ่งบริเวณรอบวัดได้ก่อสร้าง สถานที่ พักแรง เป็นศาลาเรือนนอน รองรับได้หลายร้อยคน และอาคาร ให้สำหรับ ผู้ค้าขายเดินทางมาจาก ต่างจังหวัดฃ

จากการเดินทางมาจาก กรุงเทพ โดยเส้นทางหลัก วิ่งถนน สายเอเชีย ผ่าน จ. พระนคร ศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท และอีกอื่นๆ จากนั้นตัดไป ทางถนนหลวงหมายเลข 117 ผ่าน จ.พิจิตร และพิษณุโลก ก่อนตัดเข้าถนนหลวงสาย 12 เข้า จ.สุโขทัย ทาง อ.กงไกรลาศ ผ่าน อ.ศรี สำโรง อ.เมือง ทางไป จ.ตาก

วัดพิพัฒน์มงคล

Wat Phiphat Mongkol Located in the province of Skhotai. Under the Mahanikai Sangha Which is about 3 kilometers from the Thung Saliam District Office, it is an important temple in the province Originally, this

temple was a deserted temple in the middle of a rice field. It is assumed that the temple is about 700 years old, no evidence of its history. But found only the foundation of the temple Ancient Pagoda

Wat Phiphat Mongkol It is well known to the whole country. Until still foreign countries, it is regarded as one of Thailand’s top honest Dharma and is also a place to study Buddhism. And places in natural tourism with Luang Por Phra Provost, Prayut Phra Ajahn Pipat Mongkol As the abbot, the priest of Thung Saleng District built a temple. Has been developed Thawornwatthu.

Wat Phiphat Mongkol It was honored as a model development temple in 1997 as an educational park in 1998 as an example development temple with outstanding results. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Has been praised by

For people who want to come and practice The strong hold at the temple There are 10 large rooms that can accommodate more than 40 people and a practice building. Where can receive those who come to practice There was another number of places

From Bangkok by the main route, running the Asian road through Phra Nakhon, Sri Ayutthaya, Ang Thong, Sing Buri, Chainat and others, then cut to the highway no.117 through Phichit and Phitsanulok before cutting onto Luang Road 12.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin