วัดโพธิสมภรณ์

วัดโพธิสมภรณ์

 วัดโพธิสมภรณ์ เป็นวัดที่สวยยังคงอยู่ที่จังหวัด อุดรธานี เป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่ปลายรัชกาลที่ 5 โดยที่มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนให้ราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกวัดนี้ว่าวัดใหม่ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ วัดราขบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า วัดโพธิสมภรณ์ นั้นเอง เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมา

วัดโพธิสมภรณ์ นั้นก่อสร้างขึ้นมาในปี พ.ศ. 2550 พระอุดมญาญ โมลี ซึ่งพระท่านเป็น เจ้าอาวาสอยู่น่ะวัดโพธิสมภรณ์ และบรรดา ศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ทั้งภายในและภายนอกวัดโพธิสมภรณ์ ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส จึงเห็นพร้อมกันดำริจัดสร้างพระเจดีย์ ถวาย เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหลวงปู่มั่น ภูริฑตุโต และปูชนียวัตถุ มหามงคล ขึ้นประดิษฐานในสถานที่อันที่มีมั่นคงและมีความถาวรได้เป็นมงคลสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินไทย และน้อมเกล้า ฯ

วัดโพธิสมภรณ์  ลักษณะผสมผสานสัญลักษณ์ ของอีสาน ตอนบนและสถาปัตยกรรมไทย ประยุกต์ โดยใช้วัสดุและวิธีการทางวิศวกรรมหรือ สถาปัตยกรรมชั้นสูง คำนึงถึงหลักธรรมของแห่งพระพุทธศาสนา เน้นๆ สาระธรรมคง ความเรียบง่าย มั่นคงถาวร สะดวกในการดูแลรักษา ในทางคุณค่าแห่งสาระธรรม ไว้เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์ สิทธิ์ประดิษฐานปูชนียวัตถุมหามงคล ให้ลูกหลานได้กราบไหว้และสักการบุชาเป็นของขวัญตา

ณ บริเวณด้านหน้ากระไดทางขึ้นป้ายแผ่นหิน มีข้อความสำคัญฝากเอาใจ ว่า เพื่อ ความเป็นความเป็นสิริมงคล พึ่งรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ จึงขอให้ทุกท่านนั้นร่วมกันปัฎิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความเคารพเทิดทูน ภายนอกผนัง กรุหิน แกรนิต จารึกพุทธ โอวาท หรือ คติธรรมหลวงปู่เสาร์ กนุตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริฑตุโต โดยบานประตูไม้สักนั้นได้แกะสลักของเรื่องราวหรือสตอรี่เรื่องราว แกเทวดาอารักขาสถานที่ศักดิ์ สิทธิ์

บริเวณใกล้ๆ มีสำนักงานทำนุบำรุงพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบ และอำนวยความสะดวก ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ที่เข้ามากราบนมัสการพระบรมธาตุเจดย์ พร้อมแจก คู่มือเพื่อให้กราบนมัสการ พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ ในทำหน้าสุดท้ายจากสำนักงาทำนุบำรุงพระรม

วัดโพธิสมภรณ์

Wat Phothisomphon is a beautiful temple still in Udon Thani, built in the Rattanakosin period. At the end of the reign of the 5th by the third Pasha Phraya Sri Suriyarat Waranuwat Udon Thani Province Persuaded people in Mak Khaeng village to build a

temple Which villagers popularly call this temple a new temple later Lord Worawong She Krom Luang Chinnaworasiriwat Wat Rakabophit Sathit Mahasimaram Has given the name Wat Phothisomphon itself is an old temple. That temple was created by the people who made it.

Wat Phothisomphon was built in 2007, Phra Udom Yaamoli, who is The abbot is, Wat Phothisomporn and all the disciples of the Panchit And the householder both inside and outside of Wat Phothisomphon Devotee So he saw at the same time he planned to build a chedi dedicated to the relics

Wat Phothisomphon The symbolism of the Upper Isan and the applied Thai architecture by using engineering materials and methods or High-class architecture Taking into account the principles of Buddhism, emphasizing the principles of

Dharma, maintain simplicity, stability, and ease of maintenance. In the way of the value of the dharma As a sacred sanctuary The right to enshrine a sacred sacred object Let the grandchildren be able to pay homage and blessings as a gift to their eyes.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin