วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

 วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ เต็มไปด้วยของเรื่องราวที่ศิลปะไทย หรือตวันตกมาบรรจบพบกันที่หาจากที่ไหนไหมได้อีก และยังเป็นอาคาร และ สถาปัตยกรรมที่เด่นและงดงาม โดยวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร นั้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหารในสังกัดทางคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

ที่ตั้งอยู่นั้น จ.พระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวโปรด นั้นให้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เป็นที่ สถาปัตยกรรม

 วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ นี้นั้นด้วยสถานที่ตั้งของ ที่อยู่บนพื้นที่ของเกาะกลางน้ำ ที่จัดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับพระราชวังบางปะอิน ทำให้การเดินทางที่จะไปยังในตัววัดนั้นต้องนั่งกระเช้าไฟฟ้าที่ลอยอยู่น้ำนั้นเพื่อที่จะข้ามแม่น้ำนั้นไปยังที่ตัววัด ซึ่งทางวัดจะไม่คิดค่าบริการในการนั่งกระเช้า โดยจะออกทุกๆ 5-10 นาที และผู้โดยสารคบ กระเช้าก็ทำการไหลไปในตัววัด

 วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ ภายในตัววัดจะมีกลุ่มอาคารต่างๆ ที่ผึ่งทาสีเหลืองออกอ่อนที่ตัดสลับกับสีขาว เพราะในอาดีต วัดนั้นจะถุกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 5 โดยที่ปรากฎในจารึก พระราช ทานที่วัดแห่งนี้ ยังไม่เคยมีในพระอารามอื่นแลเป็นของมั่นคงถาวรสมเป็นพระอารามหลวงในหัวเมือง

จากเรื่องของวัดที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีความน่าสนใจ และที่เป็นไฮไลท์ที่สำคัญคือ พระอุโบสถ ที่สร้างตามแบบ คริสต์ ที่เลียนแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค โดยที่มีโดมหอคอยปลายแหลมตามอย่างวิหาร และระฆังชุด และ พบกันที่ลงตัวของศิลปะที่แบบประเพณีที่นิยม แบบไทยและศิลปะแบบตะวันตก

ได้ชมทั้งสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สวยงามแถมได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สบายใจด้วย ใครที่สนใจอยากมาเที่ยวชม สามารถเดินทางมาโดยกระเช้าขามฟากนั้นเปิดให้บริการตั้งแต่ 5:30 ไปจนถึง 21:00 ทุกวัน

วัดนิเวศน์ธรรมประวัติ

Wat Niwet Thammaprawat Full of stories that Thai art Or where the fall meets, where can I find another place? And also outstanding and beautiful buildings and architecture By Wat Niwet Thammaprawat Ratchaworawihan That is the first class royal monastery The type of Ratchaworawihan belonging to the Thammasattikhaeng sect.

Location is. Phra Nakhon Si Ayutthaya Province King Chulalongkorn Please Then to be built in order to be used as Architecture

Wat Niwet Thammaprawat This is with the location of Wat Niwet Thammaprawat Located on the island of the water Arranged on the opposite side of the Bang Pa-In Palace Make the journey to go to the temple that has to ride the cable car that floats the water in order to cross the river to the temple. Which the temple does not charge a

Wat Niwet Thammaprawat Within the temple there are various buildings. The paint is painted in pale yellow that is interspersed with white because in Adi Wat that it was built to be a place to perform the charity of King Chulalongkorn in King Rama V, which appears in Inscribed royal alms at this temple It has never been in any other monasteries and it is a permanent treasure, it is a royal temple in Hua Mueang.

From the story of that temple Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Which is interesting And the highlight is a Christian chapel that mimics Gothic architecture. By having a dome, a pointed tower followed by a temple and a bell set, and meet the perfect combination of popular traditional arts. Thai style and Western art.

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin