วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง นั้นตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย และเป็นอีกวัดวัดหนึ่งที่สวยงามตั้งอยู่บนเขาและมีเนินเขารายรอบวัดถ้าไปเที่ยวหรือไปไหว้ จะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ พบโชคธรรมเจดีย์ ชึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น ละมีรูปทรงที่แปลกๆ ตาลักษณะเป็นทรงแหลมๆและศิลปะที่มีจีนผสมล้านนา และมีมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได

เชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะเหมือนกับว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีพระอรหันต์ต่างๆ ภายในเจดีย์เป็นที่ๆมีการประดิษฐาน คือเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันที่มีเนื้อไม้ที่หอมและแกะเป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ สาเหตุ ที่เจดีย์ 9 ชั้นนี้ มีชื่อมาจากว่า พบโชคธรรมเจดีย์ เนื่องด้วยวัดห้วยปลากั้งนี้เป็นวัดร้าง มาตั้งแต่โบราณกาล

พบโชคเจดีย์จะมีเจ้าแม่กวนอิมที่ หลายปาง ซึ่งแต่ละปางนั้นก็จะมีขอพรที่มีความแตกต่างกันออกไป อย่าง ที่เจ้าแม่กวนอิมปางเภสัช ที่ขอพรในเรื่องของ การเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อให้หายไป โดยที่ เจ้าแม่กวนอิมปางปรางมารสามหน้า ขออโหสิกรรมให้แก่เจ้ากรรมในเวร กว่าชีวิตที่พระอาจารย์พบโชคท่านอุปการะเลี้ยงดู แล้วพบโชคคลีนิครักษาโรคฟรี

การเดินทางไปยังวัดห้วยปลากั้ง นั้นใช้เส้นทางจากถนนพหลโยธินเข้าฝั่งขาขึ้น สู่จังหวัดเชียงราย ที่ผผ่านห้าแยก และลงสะพาน ข้ามน้ำกก ลงสะพานให้ชะลอความเร็ว แล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปบริเวณแยกไฟแดงเข้าสู่บ้านใหม่ตำบลริมกก

วัดห้วยปลากั้ง

Wat Huai Pla Kung is located in Chiang Rai Province. And is another beautiful temple located on the hill and there are hills surrounding the temple if visiting or visiting. Will be able to see beautiful scenery What is remarkable about this temple is the luck of Dhammachedi It is a 9-

It is believed that if anyone visits it, it will be as if going to heaven. Inside the chedi, there are Buddha images with various arahants. Inside the pagoda is a place where Is that Guanyin Goddess carved from Chan wood with fragrant wood and carved into a large Guanyin Goddess. Found luck As this temple is abandoned at Huai Pla Kung Temple Since ancient times.

To find luck, there are many Guanyin pagodas, each of which will have different wishes, such as Guan Yin Pang Pharmacy. Who make a wish in the matter of The sickness was so sick that Guan Yin Pang appeared on three faces of the devil. Ask for forgiveness for the damn

Getting to Huay Pla Kung Temple Then take the route from Phaholyothin Road into the upward side To Chiang Rai The pass through the five intersection and down the bridge over the water reed into the bridge to slow down. Then turn left straight to the red light intersection to Ban Mai Rim Kok Subdistrict

ขอบคุณรูปภาพจาก : Google

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม : >>>ได้ที่นี่<<<

Author: admin