วัดปากน้ำโจ้โล้
Continue Reading... วัดปากน้ำโจ้โล้
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดปากน้ำโจ้โล้

โบสถ์สีทอง วัดปากน้ำ…

วัดกลางวรวิหาร
Continue Reading... วัดกลางวรวิหาร
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดกลางวรวิหาร

ประวัติ วัดกลางวรวิห…

วัดโพธิ์ธาราม
Continue Reading... วัดโพธิ์ธาราม
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดโพธิ์ธาราม

วัดโพธิ์ธาราม ถูกสร้…

Continue Reading... วัดปากน้ำ
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดปากน้ำ

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ …

Continue Reading... วัดศาลาลอย
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดศาลาลอย

วัดศาลาลอย ตั้งอยู่ใ…

วัดห้วยมงคล
Continue Reading... วัดห้วยมงคล
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดห้วยมงคล

วัดห้วยมงคล เป็นวัดท…

วัดตำหรุ
Continue Reading... วัดตำหรุ
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดตำหรุ

วัดตำหรุ ตั้งอยู่เลข…

วัดแก้วพิจิตร
Continue Reading... วัดแก้วพิจิตร
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดแก้วพิจิตร

วัดแก้วพิจิตร วัดโบร…

วัดร่องเสือเต้น
Continue Reading... วัดร่องเสือเต้น
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดร่องเสือเต้น

วัดร่องเสือเต้น ตั้ง…

วัดพระธาตุดอยคำ
Continue Reading... วัดพระธาตุดอยคํา
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดพระธาตุดอยคํา

วัดพระธาตุดอยคำ แต่เ…