Continue Reading... วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรม…

Continue Reading... วัดหงษ์ทอง
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดหงษ์ทอง

วัดหงษ์ทอง ตั้งอยู่ใ…

Continue Reading... วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระบรมธาตุวรมหาวิ…

Continue Reading... วัดพระธาตุสุโทน
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดพระธาตุสุโทน

วัดพระธาตุสุโทน หรือ…

Continue Reading... วัดจุฬามณี
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดจุฬามณี

วัดจุฬามณี อำเภออัมพ…

Continue Reading... วัดไร่ขิง
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดไร่ขิง

วัดไร่ขิง วัดพระหลวง…

Continue Reading... วัดสมานรัตนาราม
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดสมานรัตนาราม

วัดสมานรัตนาราม หรือ…

Continue Reading... วัดศรีชุม
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดศรีชุม

วัดศรีชุม เป็นหนึ่งใ…

Continue Reading... วัดพระธาตุเขาน้อย
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย ตำ…

Continue Reading... วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดพระพุทธบาทสุทธาวาส

วัดพระพุทธบาทสุทธาวา…