วัดหลวงพ่อโสธร
Continue Reading... วัดหลวงพ่อโสธร
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดหลวงพ่อโสธร

วัดหลวงพ่อโสธร เป็นว…

วัดร่องขุ่น
Continue Reading... วัดร่องขุ่น
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น เป็นวัดท…

วัดพระธาตุเขาน้อย
Continue Reading... วัดพระธาตุเขาน้อย
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย เป…

วัดท่าไม้
Continue Reading... วัดท่าไม้
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดท่าไม้

วัดท่าไม้  เชื่อกันว…

วัดเนรมิตวิปัสสนา
Continue Reading... วัดเนรมิตวิปัสสนา
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดเนรมิตวิปัสสนา

วัดเนรมิตวิปัสสนา ตั…

วัดปากน้ำโจ้โล้
Continue Reading... วัดปากน้ำโจ้โล้
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดปากน้ำโจ้โล้

โบสถ์สีทอง วัดปากน้ำ…

วัดกลางวรวิหาร
Continue Reading... วัดกลางวรวิหาร
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดกลางวรวิหาร

ประวัติ วัดกลางวรวิห…

วัดโพธิ์ธาราม
Continue Reading... วัดโพธิ์ธาราม
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดโพธิ์ธาราม

วัดโพธิ์ธาราม ถูกสร้…

Continue Reading... วัดปากน้ำ
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดปากน้ำ

วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ …

Continue Reading... วัดศาลาลอย
Posted in วัดในประเทศไทย

วัดศาลาลอย

วัดศาลาลอย ตั้งอยู่ใ…