ªҪԡªҪԡ      ѤҪԡ(Register)ѤҪԡ(Register) 
 ǹ(Profile)ǹ(Profile)   к礢ͤǹк礢ͤǹ   к(Log in)к(Log in) 

 
การสร้างของสุขให้กับชีวิต

 
ҧǢ   ͺ    109wat.com : ถามตอบ -> กระดานชมรม109วัด
ҹǢ͡͹˹ :: ҹǢͶѴ  
ͤ
webmaster
Site Admin


: 25 Jan 2008
ͺ: 117

ͺͺ: Fri Oct 08, 2010 2:48 pm    ͧ: การสร้างของสุขให้กับชีวิต ͺҧͤ


ҧԧҡ:
มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนา "ความสุข”
ในชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น

นักจิตวิทยา กล่าวไว้ว่า ความสุข คือ ความพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของเรา

ความสุขเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ จำนวนมากที่มาปฏิสัมพันธ์กัน

ความสุขอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อเวลาเปลี่ยนไป

โดยแต่ละคนต่างก็มีมูลเหตุแห่งความสุขในชีวิตที่แตกต่างกันออกไป


ผู้ที่ปรารถนาความสุขในชีวิต จึงควรคำนึงถึงเรื่องหลักๆ ดังนี้

1. การฝึกฝนทักษะการคิดพื้นฐานในการแก้ไขปัญหา

หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการฝึกทักษะกระบวนการคิด เพื่อรับมือกับปัญหาและความทุกข์ต่าง ๆ ในชีวิต ซึ่งตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ เราย่อมหลีกหนีเรื่องเหล่านี้ไปไม่พ้นปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนมีทางแก้ไขทั้งสิ้น หลายครั้งเราสามารถป้องกันความทุกข์หรือปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นได้ เพียงแต่ขอให้ค้นหาสาเหตุให้พบ และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสม โดยอาศัยความคิดพื้นฐานที่จำเป็นในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหานั้น ซึ่งได้แก่ การคิดเชิงวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริง เพราะในบางครั้ง การแก้ปัญหาของเราอาจไม่ได้แก้ไปที่ตัวต้นเหตุ แต่กลับไปแก้ที่ปลายเหตุ จึงทำให้ปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดไป

2. การมองตัวเองว่าดีและมีค่า

ต้องมีความภูมิใจตนตามความเป็นจริง สามารถให้กำลังใจตัวเองได้ และมีกำลังใจที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้น ในแต่ละวันให้นึกถึงความดี และความโชคดีของตนเอง เริ่มต้นด้วยการตื่นนอนตอนเช้า ให้ยิ้มกับตัวเอง และนึกว่าโชคดีที่ได้ตื่นขึ้นมา แล้วให้นึกถึงความดีของตนเอง ที่เคยทำมาแล้วในอดีต (ที่สามารถนึกได้ง่ายๆ) เช่น เคยทำบุญ เคยช่วยคนที่อ่อนแอกว่า เคยสงเคราะห์สัตว์ ฯลฯ คิดว่าตัวเองดี และมีคุณค่าที่ได้เคยทำสิ่งดีๆ และให้นึกซ้ำๆ จะได้เกิดความเชื่อตามที่นึกนั้น ก็จะเกิดความอิ่มเอิบใจ และเชื่อว่าตัวเองมีความดี มีความเก่ง ตามความเป็นจริงในขณะนั้นด้วย เราก็จะเกิดความอยากมีชีวิตอยู่เพื่อสร้างสิ่งที่ดีๆ ให้กับชีวิตต่อไป และต้องอวยพรตัวเองเสมอๆ อย่าสาปแช่ง หรือตำหนิตัวเอง และอย่ารอให้คนอื่นมาชื่นชมเรา เพราะหากได้มาก็อาจจะไม่สมดั่งใจ

3.มองคนอื่นดี และมองโลกในแง่ดี

เราจะต้องมองว่า ทุกๆ คน มีขีดจำกัดของความสามารถ ความดี ความเก่งกันทุกคน ตามความเป็นจริงของเขา ซึ่งมีไม่เท่ากัน และไม่เหมือนกันเลย ส่วนความไม่ดี หรือไม่เก่งของเขา (ซึ่งมีกันทุกคนนั้น) ปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาไป ให้เรามองเฉพาะส่วนที่ดีของเขาเท่านั้น ถ้าทำได้เช่นนี้ เราก็จะเป็นคนที่มองอนาคตและชีวิตดี มีความหวังที่ดีในชีวิตตลอดเวลา และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆ แล้วเราก็จะพบว่า โลกนี้ก็มีสิ่งที่ดีงาม และชีวิตเป็นสิ่งที่รื่นรมย์

]4. ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

คือการอยู่กับปัจจุบัน ทำกิจกรรมในวันนี้และเวลานี้ให้ดีที่สุด ทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้น ไม่ทุกข์ร้อน หรือคาดหวังกับผลลัพธ์ของมัน ไม่ว่าจะสมใจ หรือไม่สมใจก็ตาม จงชื่นชมในความตั้งใจ การได้ทำอย่างเต็มความสามารถของตนเอง และคิดต่อไปว่า ในอนาคตจะต้องทำให้ดีกว่านี้นอกจากนั้น จะต้องเลิกจดจำ เลืกนึกถึงเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในอดีต เพราะการจดจำเรื่องราวที่ไม่ดีในอดีตนั้น เป็นเสมือนการไปสะกิดแผลในใจ และจะทำให้เรายิ่งเจ็บปวดมากขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันไม่มีความสุข และกลัวว่าในอนาคตจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีซ้ำๆ อีก

5. มีความหวังและเชื่อว่าอนาคตจะดีเสมอ

ความหวัง ความเชื่อ เกิดจากความคิดถึงบ่อยๆ หรือได้ยินบ่อยๆ จงนึกและบอกกับตัวเองเสมอว่า อนาคตจะต้องดีขึ้นอีกเรื่อยๆ เพื่อเราจะได้เกิดกำลังใจมากขึ้น อยากพบเห็นสิ่งต่างๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตอย่างมีอารมณ์สดชื่น และไม่กลัว

- อย่าจริงจังกับชีวิตมากนัก
- แต่จงมีความหวังที่ดีๆอยู่เสมอ
- อย่าคาดหวังกับชีวิตมากจนเกินไปเพราะจะทำให้เราหวาดกลัว หรือเป็นกังวลว่าจะไม่ได้ผลลัพธ์ดังที่คาดหวังไว้ หรือเมื่อได้มาแล้วก็มักจะไม่พอใจ และทำให้เกิดความทุกข์ได้


6. พัฒนาและปรับปรุงตัวเองเสมอ

ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ :

- หน้าที่การงาน ให้มีความขยัน อดทน หมั่นหาความรู้ใส่ตัว กล้าลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ควรทำ
ซึ่งจะทำให้มีสิ่งใหม่ๆ ในชีวิตได้เรื่อยๆ และปรากฏเป็นผลงานที่ชัดเจน

- ครอบครัว จะต้องยึดหลักที่เป็นมงคลต่อกันคือ ไม่อิจฉา ไม่ระแวง ไม่แข่งขัน ไม่นอกใจ รู้จักการให้อภัยมีน้ำใจ และรู้จักเกรงใจกัน

- สังคม หมั่นสร้างมิตรเสมอ มีการให้ความสำคัญกัน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
และพูดจากันแบบปิยะวาจา

- การคำนึงถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น
เนื่องจากองค์ประกอบส่วนใหญ่ของปัญหามักจะเป็นเรื่องของ "คน" และยิ่งมีคนเกี่ยวข้องมากเท่าใด ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเท่านั้น การฝึกการคิดคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
เป็นการฝึกการคิดอย่างรอบคอบว่า เราควรใช้แนวทางแก้ปัญหาแบบใดที่จะไม่ทำให้ผู้อื่นต้องรู้สึกเดือดร้อนหรือไม่พอใจ


7. การบริหารเวลา

ต้องมีการวางแผนการใช้เวลาอย่างเป็นระบบ อันได้แก่ การตั้งเป้า การวางแผน การทำตารางเวลา
และควบคุมตารางเวลาให้บรรลุผลสำเร็จ จากงานวิจัยพบว่า การตั้งเป้าหมายและพยายามเพื่อบรรลุสู่เป้าหมายนั้นเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุขในชีวิต โดยการวางแผนการใช้เวลานั้นควรวางไว้อย่างสมดุลย์ในทุกด้านของชีวิต เช่น การทำงาน พักผ่อน การออกกำลังกาย งานอดิเรก การใช้เวลากับครอบครัว ฯลฯ


8.จัดระบบการบริหารเงินทอง

มีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีวินัยและไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัว เช่น การเป็นหนี้บัตรเครดิต หรือหนี้นอกระบบ


9. การบริหารอารมณ์

การระเบิดอารมณ์ใส่คนที่ทำให้เราโกรธ เสียใจ ทั้งด้วยวาจา หรือการกระทำที่รุนแรง จะทำให้ปัญหานั้นกลับยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้ในการจัดการอารมณ์ ในยามที่เผชิญหน้ากับปัญหาหรือ ความทุกข์ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ ยังต้องตระหนักรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของตนเองว่า มีอารมณ์ใดที่เป็นจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อการพัฒนาและหาแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้อย่างทันท่วงที仢ҧ
٢ǹ 觢ͤǹ  Email
ʴ੾Тͤͺ:   
ҧǢ   ͺ    109wat.com : ถามตอบ -> กระดานชมรม109วัด Ѻ GMT + 7
˹ 1 ҡ 1

 
价:  
سöҧǢ
سöͺ
سö䢢ͤͧس
سöźͤͧس
سöŧṹ
You cannot attach files in this forum
You can download files in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
˹á | й | Ѵ·š | Ѵ | | йѴ | - ͺ | ѵ | ʹѺʹع |